Scan her wealth

I samarbeid med Kantar Sifo Prospera har vi spurt over 450 formuende kvinner i Norge, Sverige og Danmark ulike spørsmål rundt bærekraft. Målet med undersøkelsen har vært å få mer innsikt i hvordan kvinnene tenker rundt bærekraft når det kommer til investeringer, livsførsel og selskaper de eier. Svarene varierer og viser både likheter og ulikheter mellom de tre landene.

Høydepunkter fra rapporten

Klimaavtrykk fra investeringer
Klimapåvirkning
Rådgivning om bærekraft

Hvor stor interesse har formuende kvinner av sine investeringers klimaavtrykk?

18%

Veldig stor interesse

44%

Ganske stor interesse

23%

Ikke så stor interesse

11%

Ikke intressert

formue

Hvilke områder tror formuende kvinner har størst klimapåvirkning i dag?

Over 60 prosent av kvinnene har veldig stor eller ganske stor interesse av å få vite avtrykket de setter fra investeringene, og engasjementet er konsistent mellom land og aldersgrupper (selv om yngre kunder viser noe større interesse). De norske kvinnene i denne studien beskriver at de tror deres private forbruk, etterfulgt av deres investeringer, er områder som har størst klimapåvirkning i dag.

formue

Innenfor hvilke av disse områdene er formuende kvinner interessert i å få rådgivning rundt bærekraft?

Vi spurte kvinnene i vår undersøkelse hvor de har behov for rådgivning rundt bærekraft; deres private liv, investeringene eller bedriften de eier. Svarene vi fikk viser at selv om kvinnene er opptatt av å ta bærekraftige valg, savnes det god informasjon og strukturert rådgivning. I tillegg viser få av de formuende kvinnene som deltok i undersøkelsen interesse for bærekraftrådgivning rundt bedriften de eier.

Skandinaviske formuende kvinners syn på bærekraft

En tredjedel av dagens globale formuer kontrolleres av kvinner. I Vest-Europa har kvinner i dag beslutningsmyndighet over 4 600 milliarder euro. Et beløp som vil dobles frem til 2030. Overordnet er det tre drivere bak formueveksten; flere kvinnelige entreprenører, flere kvinner i høytlønnende stillinger og ikke minst at kvinner og menn nå er langt mer likestilte i generasjonsoverføringene. I tillegg lever kvinner lengre enn menn, det vil si at mange kvinner arver sin ektemann.

Les rapporten

image

48 % opplyser at formuen er selvskapt

Formuende kvinner
sprer ringer i vannet

Fremveksten av formuende kvinner representerer kanskje et av de viktigste økonomiske skiftene fremover. Enorme verdier vil fremover kontrolleres av kvinner. Hva de ønsker å oppnå med sin kapital vil påvirke finansbransjen, kapitalflyten og det grønne skiftet vi står foran. De fleste skandinaviske formuende kvinnene har skapt formuene selv og disse utgjør 48%. Likevel er andelen som arver på vei oppover, særlig i Norge.

Les rapporten

Bærekraftig eierskap

"Selv om en bedrift ikke lenger eksisterer, kan den leve videre i nye former – en likvid formue, omdømme, identitet i et fellesskap og mye mer. Alt dette går videre fra én generasjon til den neste. Og her har en kvinne som virkelig bryr seg om planetens skjebne, en utrolig mulighet og kapasitet til å ta grep. Som eier kan hun påvirke forretningspraksisene til en familiebedrift. Med sin kapital kan hun samarbeide med sine rådgivere for å investere sin formue på måter som gjør miljøet mer bærekraftig. Hun kan ta tak i miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) utfordringer på flere nivåer."

Patricia Angus er professor og administrerende direktør ved Columbia University's Graduate School of Business. Hun er ekspert innen familiebedrifter og har gitt rådgivning til internasjonale familier i mer enn 30 år. Hun er også en produktiv forfatter og administrerende direktør i Angus Advisory Group LLC. Les hele innlegget til Patricia Angus i rapporten.

formue

Nordisk senter for bærekraft og eierskap

Formues nordiske senter for bærekraft og eierskap består av eksperter på holistisk rådgivning.

 

Philip Mitchell

Philip Mitchell er senior bærekraftsrådgiver i Formue. Philip var tidligere bærekraftskonsulent i Carbon Intelligence. Han har 25 års erfaring fra bank- og finans, blant annet som aksjeforvalter i første AP-fondet, og administrerende direktør i Bankers Without Boundaries. Philip bidrar til å styre Formues bærekraftstrategi, samt rådgir kunder rundt bærekraft i investeringsporteføljene og i selskaper de eier.

Fridtjof Wergeland

Fridtjof Wergeland er bærerkraftsrådgiver i Formue. Han hjelper kunder som eier bedrifter med oppstart og utvikling av bærekraftsarbeidet. Det kan være alt fra å imøtekomme rapporteringskrav til hvordan de kan bruke bærekraft som en konkurransefordel. Han har fem års erfaring som bærekraftskonsulent fra PwC.

Helena von der Esch

Helena von der Esch er Formues fremste ekspert på eierskap i familiebedrifter. Helena har lang erfaring med rådgivning rundt generasjonsskifter og eierstrukturer. Hun har siden 2017 vært medlem av Global Education Network, Gen ved Family Firm Institute i Boston. Tidligere direktør i Family Business Network Sverige og rådgiver i Grant Thornton Sverige. Helena er en etterspurt foreleser og samarbeider med forskere på familiebedrifter internasjonalt.

Dette hjelper vi eierne med

Måle dagens avtrykk

Lage en nullutslipps strategi for din virksomhet

Prioritering av FNs bærekraftsmål

Skape engasjement internt og eksternt

Benchmarking

Løpende regulatoriske oppdateringer

Last ned rapporten her!


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details
Kontakt oss