Du har samme profil som våre kunder!

Derfor kan det være lurt å se nærmere på hvilke områder du har god oversikt over og hvilke du bør se nærmere på. Gjennom å ta vår quiz vil du få en indikasjon på om du har kontroll på de viktige tingene i livet, som blant annet viktige dokumenter, en tilpasset investeringsportefølje og en plan for neste generasjon.

Slik blir du kunde hos oss - en prosess i tre steg

Første møte

Før vårt første møte kan du bli kjent med oss via nettsiden vår. Her kan du lese mer om oss, her ser du hvor vi har kontorer og her kan du lese noen vanlige spørsmål med svar. Før vi møtes er det fint om du tar vår quiz som fungerer som et kartleggingsverktøy. Det finnes ingen riktige eller gale svar - det gir oss en fin introduksjon til din økonomiske situasjon og hvilke behov og muligheter som finnes. Vi anbefaler også at du laster ned vår app. I første omgang får du tilgang til en demoversjon slik at du kan bli kjent med hvordan vi for eksempel rapporterer på porteføljen, hvordan en formuesplan kan se ut og hvordan vi følger opp oppgaver, mål og prioriteringer. Her kan du lese mer om vår prisvinnende app.


I vårt første møte er målsettingen å bli kjent med deg og din familie. Du møter våre lokale rådgivere som ved hjelp av vårt unike rammeverk kartlegger din økonomiske situasjon og hva som er viktig for deg i dag og fremover. Kartleggingen gir rådgiverne innsikt i hvordan Formue kan hjelpe deg på beste måte. Det innledende møtet er helt uforpliktende, der målsettingen er at du skal finne ut om vi er rett partner for deg.


Veien videre

Veien videre etter vårt første møte er at våre jurister og skatteeksperter går gjennom de skattemessige og juridiske aspektene som angår deg og din familie. De ser på din nåværende skattesituasjon og juridiske struktur for å identifisere muligheter og utfordringer, og kommer med anbefalte tiltak og strategier for din spesifikke situasjon.


I tillegg til et dedikert rådgiverteam har du tilgang til våre eksperttjenester. I mange av våre kundeprosesser er det behov for å koble på våre spesialister. De har ekspertise innen bærekraft, familierett, skatterett, regnskap, generasjonsskifter samt eierforhold, pensjon og kunst. Vi har også rådgivere som er spesialisert på institusjoner og stiftelser.


For å kunne lage en skreddersydd investeringsplan, er det viktig at vi forstår din risikoprofil og preferanser. Dette inkluderer for eksempel bærekraftspreferanser, tidshorisont for investeringene og hvordan du ønsker å plassere kapitalen. Gjennom digitale verktøy og samtaler kartlegges disse faktorene. Vi har lang erfaring med å bygge solide investeringsporteføljer og i samråd med deg utarbeider vi en foreslått porteføljestruktur som vi tror vil passe deg.


Velkommen som kunde

Etter at vi har fått innsikt i din økonomiske situasjon, preferanser og risikoprofil lager vi en formuesplan med en investeringstrategi som er skreddersydd for deg. I formuesplanen tar vi hensyn til dine fremtidige ønsker og mål, samtidig som vi tar med viktige faktorer fra deres økonomiske situasjon. Planen er alltid tilgjengelig i Formue-appen og på kundenettet. Der kan du også følge utviklingen i porteføljen og få tilgang til informasjon når du har behov.


Når kunderelasjonen er etablert, implementeres investeringene og vi kommer med forslag til tiltak for det kommende oppfølgingsmøtet. Foreslåtte tiltak er tilgjengelig for deg i Formue-appen og på kundenettet. Vi sørger for å holde deg informert og oppdatert og du har også tilgang til alle relevante dokumenter som genereres i løpet av prosessen. Formue-appen er en praktisk og oversiktlig plattform der du kan følge tiltak og dokumenter knyttet til deres investeringer.


Formue ble startet i 2000. Frem til februar 2022 opererte selskapet under navnet Formuesforvaltning i Norge og Burenstam & Partners i Sverige. Konsernet har (pr. 31.mars 2023) 142 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning i Norge, Sverige og Danmark. Rundt 400 ansatte  jobber med å bevare og utvikle verdier for våre kunder. Selskapet har 18 kontorer i Norge, seks kontorer i Sverige og ett kontor i Danmark.

Formues kunder er privatpersoner, familier og stiftelser. Vi hjelper både de som har en investerbar formue og de som er på vei til å skape betydelige verdier. Ta kontakt her for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg.

Vi er et uavhengig rådgivningsfirma som gir helhetlig rådgivning rundt det å ha en formue. Alle kundene får en personlig rådgiver fra ett av våre lokale kontorer som følger kundeforholdet tett. Vår visjon er å gi våre kunder er rikere liv.

Rådgivningen starter alltid med å bli kjent med kundens situasjon, risikoprofil, likviditetsbehov og hva man ønsker å oppnå med sine verdier. Dette munner ut i en formuesplan som legger føringene for investeringsporteføljen samt avdekker ønsket behov for rådgivning rundt skatt, generasjonsoverføring, pensjon, bærekraft, kunst og forretningsførsel.

Vi tilbyr en produktiv og ansvarlig forvaltning med bredt diversifiserte investeringsporteføljer som historisk har gitt god risikojustert avkastning. En portefølje kan typisk inneholde mer enn 100 ulike fond, innenfor obligasjoner, aksjer, private equity, private credit, eiendom og hedge.

Som uavhengig rådgiver velger vi de beste forvaltere i verden. Våre resultater viser at dette har gitt god verdi for våre kunder. Les mer.

Vår oppgave som rådgivere er å skape verdier for kundene utover avkastningen på kapitalen vi forvalter. Det gjør vi gjennom vår helhetlige rådgivning rundt det å ha en formue. Vi sørger for at kundene har trygghet for at de kan leve det livet de ønsker, at de får en investeringsportefølje som bevarer og utvikler formuen samt at de frigjør tid som de kan bruke på det de ønsker. På den måten oppfyller vi vår visjon som er at kundene skal oppleve et rikere liv.

Vi har ingen egne fond eller produkter og har derfor ingen egeninteresse i å tilby deg ett fond fremfor et annet. Vi tar kun betalt fra deg for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til ditt beste.

Ønsker du en uforpliktende samtale? Kontakt oss på (+47) 24 12 44 00 eller fyll inn kontaktskjema. Ved å fylle inn et kontaktskjema blir du kontaktet av en rådgiver innen kort tid.

Kom gjerne innom til et uforpliktende møte ved ditt nærmeste lokalkontor. Der vil du få en nærmere innføring i hvordan vi kan skape verdi for deg. Finn ditt nærmeste lokalkontor her.

Formues honorarer beregnes ut fra av tjenesteomfang, investeringsporteføljen, og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Alle kostnader rapporteres til kundene hver måned. Formue-appen og kundenettet gir full innsikt i hvilke kostnader som påløper til Formue og hva som betales produktleverandørene. Du kan lese mer om våre priser.

Formue er kåret til beste selskap innenfor private banking syv år på rad av Prospera Kantar Sifo. Du kan også lese noen erfaringer fra våre kunder her.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Få full kontroll på din formue - ta vår test!