Forfatter:

Edvard Jansen

Artikler fra forfatteren

Private credit – et stadig voksende marked

Etter mange år med fallende renter nådde rentenivåene globalt et nytt bunnpunkt i 2020. Lave renter har medført økt interesse for alternative kilder til renteavkastning fra tradisjonelle obligasjonsmarkeder. En av disse alternative kildene er private credit. Så hva er private credit?

2021-04-08
Kontakt oss