Forfatter:

Truls Krauss Johansen

Head of Discretionary Management

Truls er leder for porteføljeforvaltning (diskresjonær forvaltning) i Formue.

Artikler fra forfatteren

Hva er porteføljeforvaltning?

Nå du har en investeringsportefølje hos Formue kan du velge mellom rådgivende forvaltning og porteføljeforvaltning.  I praksis velger du i hvilken grad du ønsker være involvert i den løpende forvaltningen av porteføljen. Her forklarer vi forskjellen mellom de to forvaltningsformene og gir deg fire fordeler med porteføljeforvaltning.

2024-05-14
Kontakt oss