Innsikt | Tag: eierstyring

God family governance i familieselskaper

I denne artikkelen ser vi på noen prinsipper og mekanismer for det vi kaller god «family governance».