Innsikt | Tag: oljekrisen

Er det verste over?

For nesten to år siden stupte oljeprisen. Hvorfor gikk det ikke verre? Kan det fremdeles bli verre?