Trygghet

Pensjon

Har du oversikt over pensjonen din?

Vi har alle ulike syn på hvordan «pensjonstilværelsen» skal være. Noen ønsker å jobbe så lenge de kan, mens andre ønsker å trappe ned tidligere for å få bedre tid til å pleie interesser, reise eller være mer sammen med barnebarn. Uansett hva vi velger er det nødvendig å ha en klar oppfatning om hvordan denne delen av livet skal finansieres. Pensjon blir en viktig del av totalbildet for fremtidige inntekter.

 

Pensjonsreformen har gitt nordmenn en stor grad av fleksibilitet og mange valgmuligheter, ikke minst når det gjelder uttak av pensjon og kombinasjon av arbeid før og etter normal pensjonsalder.

 

Mer fleksibilitet gir et mer individualisert pensjonssystem og denne utviklingen ser ut til å fortsette. Økt individualisering fører til større behov for informasjon for å kunne treffe valg som kan ha store økonomiske konsekvenser for den enkelte og deres pårørende.

 

Vi har et eget team med uavhengige pensjonsrådgivere som gir innsikten du trenger for enkelt å ta trygge og lønnsomme valg.

 

Det er også to nettsteder der du raskt kan finne ut mer om hva du kan forvente i pensjon:

Din Pensjon

Din Pensjon (Nav) er en nettjeneste som gir deg informasjon om din alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon. Her kan du se din pensjonsbeholdning. Du kan også benytte deg av en pensjonskalkulator for å gjøre en mer detaljert pensjonsberegning. Her går du først igjennom en del spørsmål og basert på de opplysningene du har gitt, vil du få beregnet din samlede forventede årlige pensjonsutbetaling.

Norsk Pensjon

norskpensjon.no kan du få oversikt over folketrygden og pensjoner fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. I tillegg kan du også se individuelle spareprodukter som IPS (og IPA) og livrenter. Dette gir en oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler. Her finner du også en enkel og en avansert kalkulator for å beregne pensjon.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss