Trygghet

Pensjon

Har du oversikt over pensjonen din?

Vi har alle ulike syn på hvordan «pensjonstilværelsen» skal være. Noen ønsker å jobbe så lenge de kan, mens andre ønsker å trappe ned tidligere for å få bedre tid til å pleie interesser, reise eller være mer sammen med barnebarn. Uansett hva vi velger er det viktig at vi har en klar oppfatning om hvordan denne delen av livet skal finansieres. Pensjon blir en viktig del av dette totalbildet for fremtidige inntekter.

 

Pensjonsreformen har gitt nordmenn en stor grad av fleksibilitet og mange valgmuligheter, ikke minst når det gjelder uttak av pensjon og kombinasjon av arbeid før og etter normal pensjonsalder.

 

Mer fleksibilitet gir et mer individualisert pensjonssystem og denne utviklingen ser ut til å fortsette. Økt individualisering fører til større behov for informasjon for å kunne treffe valg som kan ha store økonomiske konsekvenser for den enkelte og deres pårørende.

 

Det er to nettsteder der du raskt kan finne ut mer om hva du kan forvente i pensjon:

Din Pensjon

Din Pensjon (Nav) er en nettjeneste som gir deg informasjon om din alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon. Her kan du se din pensjonsbeholdning. Du kan også benytte deg av en pensjonskalkulator for å gjøre en mer detaljert pensjonsberegning. Her går du først igjennom en del spørsmål og basert på de opplysningene du har gitt, vil du få beregnet din samlede forventede årlige pensjonsutbetaling.

Norsk Pensjon

På norskpensjon.no kan du få oversikt over folketrygden og pensjoner fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. I tillegg kan du også se individuelle spareprodukter som IPS (og IPA) og livrenter. Dette gir en oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler. Her finner du også en enkel og en avansert kalkulator for å beregne pensjon.

Vår rådgivning

Uansett hvor i livet du befinner deg, vil du finne riktig støtte for dine behov hos oss.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.