Åpent møte hos Formuesforvaltning

Skrevet av Formue

Mandag 3. desember arrangerte Formuesforvaltning et åpent møte for å fortelle om vår virksomhet og for å korrigere omtalen i artiklene i Finansavisen denne høsten. Vi hadde på forhånd invitert avisens lesere gjennom en helsides annonse.  

Dette var et uvanlig grep, men så opplever vi også at mye av det som har vært skrevet av Finansavisen er misvisende og tendensiøst. Rundt 50 personer deltok på møtet, både kunder, konkurrenter og andre interesserte. Også Finansavisen var til stede.  

En grunnleggende misforståelse i Finansavisens dekning er sammenblandingen av kapitalforvaltning og formuesforvaltning. Det var et viktig formål med møtet å få frem denne forskjellen.  

Kapitalforvaltning vil si at man plukker aksjer eller rentepapirer for kunder, for eksempel gjennom et verdipapirfond. Dette er en viktig og verdifull funksjon, men det er noe annet enn det vi gjør.  

God formuesforvaltning begynner med en grundig prosess, hvor vi danner oss et bilde av kundens mål og verdier. Deretter utarbeider vi sammen med kunden en formuesplan, som oppsummerer dagens situasjon, behov og mål, skattemessige og juridiske forhold, og risikoprofil og investeringsstrategi. Vår målsetting er å skape trygghet, bevare og videreutvikle de verdier som er skapt, og bidra til at det skapes fremtidige verdier.  

Deretter hjelper vi kunden med å velge de verdipapirfond som best passer inn i strategien. Kapitalforvaltere er med andre ord våre leverandører. Vi forhandler frem så lave forvaltningshonorarer som mulig fra de forvaltere som vi har kvalitetssikret, og vi gjør vanskelige tilgjengelige investeringer innen for eksempel eiendom, hedgefond og ikke børsnoterte bedrifter, tilgjengelig for vår kunder. 

Det er denne helhetlige tjenesten vi tar betalt for, og vårt honorar er helt uavhengig av hvilke investeringsløsninger som velges. Vi har altså ingen andre interesser enn å hjelpe kunden til best mulig løsninger tilpasset hennes eller hans målsettinger.  

Vi er glade for at stadig flere kunder har nytte av denne tilnærmingen, noe vi får bekreftet gjennom stadig bedre tilbakemeldinger på våre kundeundersøkelser. Til syvende og sist er det kunden som er dommeren. 

Dersom du ønsker å høre mer om hvordan vi gjennom snart to tiår har bistått våre kunder på veien mot et rikere liv, kan du kontakte oss ved å trykke her.