Forfatter:

Mia Gustavfson

Artikler fra forfatteren

-Vil bidra til mer kompetente styrer

Formue ønsker å bidra til å styrke kompetansen og øke mangfoldet i styrerommet og har i samarbeid med lokale næringsforeninger og organisasjoner tatt initiativ til å etablere lokale styreportaler.– Alt for ofte ser jeg manglende mangfold og variasjon i styrerommet. Det fører ofte til ensidig tenkning og en tendens til å bli låst i de samme meningene og holdningene, sier Marlene Nørgaard Carolus, styremedlem i Formue AS og assosiert partner i Formue Danmark.

2024-03-08
Kontakt oss