-Vil bidra til mer kompetente styrer

Skrevet av Mia Gustavfson

Fra “Den Store Styrekvelden” i Kristiansand hvor 160 selskaper og styrekandidater møttes på Ernst Hotel. (Foto: Håkon A. Repstad)

Formue ønsker å bidra til å styrke kompetansen og øke mangfoldet i styrerommet og har i samarbeid med lokale næringsforeninger og organisasjoner tatt initiativ til å etablere lokale styreportaler.– Alt for ofte ser jeg manglende mangfold og variasjon i styrerommet. Det fører ofte til ensidig tenkning og en tendens til å bli låst i de samme meningene og holdningene, sier Marlene Nørgaard Carolus, styremedlem i Formue AS og assosiert partner i Formue Danmark.

Styreportalene er åpne digitale plattformer der kandidater som søker styreverv registerer seg.  Målet er at databasen skal hjelpe lokale bedrifter i rekrutteringen av styremedlemmer.

–Styreportalene vil bidra til at flere kan få inn eksterne styremedlemmer, øke andelen kvinner samt tiltrekke seg flere yngre kandidater og personer med internasjonal erfaring. Mange av Formues kunder eier selskaper og vi ser at portalene vil være til god nytte for dem, sier Marlene Nørgaard Carolus.

Med en karriere på over 30 år i finansbransjen og med utallige styreverv nasjonalt og internasjonalt, har Marlene lenge etterlyst en mer mangfoldig tilnærming til ansettelsesprosessene i styremiljøene.

Ensidig tenkning

Hun ser grunnleggende ulikheter mellom mennesker. Det gjelder måten vi tenker på, og i tilnærmingen til blant annet kjønn, alder, kulturell bakgrunn og seksualitet. Hun mener det derfor er nødvendig å ta hensyn til disse forskjellene, spesielt på ledelsesnivå og i styrerommet.

– Alt for ofte ser jeg manglende mangfold og variasjon i styrerommet. Det fører ofte til ensidig tenkning og en tendens til å bli låst i de samme meningene og holdningene. Hvis vi skal møte fremtidens behov må vi forstå hvem fremtidens kunder er – og det oppnår vi ikke med styrer der alle ligner hverandre eller mener det samme, sier Marlene.

– Risikoen ved å ikke tenke på mangfold kan være at selskapene går glipp av viktig kompetanse, nettopp fordi vi som mennesker tenker forskjellig. Dette kan føre til at dyktige profiler søker andre steder, kanskje til og med i utlandet, der mangfold i større grad anses som en styrke. Vi mister rett og slett potensielt dyktige kandidater ved å gjøre som vi alltid har gjort, sier Marlene.

Kjempepopulære portaler

Portalene fungerer slik at kandidater som søker styreverv legger inn kontaktinformasjon og erfaring. De er åpne for alle og bidrar til at lokale bedrfiter får tilgang et bredere utvalg når de skal rekruttere. Portalene har blitt veldig populære og er nå lansert i Region Rogaland, Region Sør (Kristiansand), Region Vest, Drammen/Kongsberg og i region Nord.

Fikk styreverv gjennom 100-lista – Næringsforeningen i Stavanger (naeringsforeningen.no)

“Look to Norway”

Norge er ledende blant de nordiske landene når det gjelder kjønnsbalanse og mangfold i styrerommet, mye takket være loven som sikrer kjønnsbalanse på minst 40 % kvinner i ASA-selskaper.  I fjor sommer kom regjeringen med forslag om å utvide kravet til å omfatte store og mellomstore selskaper. I første omgang skal det gjelde selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil til slutt omfatte 20 000 selskaper. Det anslås at det innen 2028 blir behov for å rekruttere 13.000 nye styremedlemmer. Nå sprer tilsvarende lover seg til Europa. Den 22. november 2023 vedtok Europaparlamentet det nye EU-direktivet om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer. Innen 2026 må bedrifter ha 40 % av det underrepresenterte kjønnet blant vanlige styremedlemmer, eller 33 % blant alle styremedlemmer.

–  Norge har gått i front og nå kommer vi etter, sier Marlene.

Skaper møteplasser

I samarbeid med lokale næringsforeninger og lokale organisasjoner har Formue deltatt på flere arrangementer for å samle dyktige profiler til styreportalene og skape bevissthet om mulighetene – både for selskaper og kandidater. Mer enn 300 selskaper og styrekandidater deltok i Bergen på “Den Store Styrekvelden”, og i Kristiansand møtte 160 selskaper og styrekandidater opp. I Kristiansand holdt Marlene en presentasjon som understrekte viktigheten av å fokusere på mangfold i styrerommet og risikoen ved å ikke ha dette i tankene når posisjonene skal fylles.

Marlene styrekveld Kristiansand.

Mange møtte opp på Den Store Styrekvelden, på Ernst Hotel, Kristiansand. (Foto: Håkon A. Repstad)

Forskning viser at mangfold gir bedre resultater

En ny studie omtalt i Harvard Business Review viser at kvinner skaper bedre beslutningstaking i styrerommet, blant annet gjennom kvaliteten på diskusjonene, ved å stille grundige spørsmål og ved å ta opp viktige emner. Studien er basert på intervjuer med 200 børsnoterte selskaper i USA og Europa.

– Dette er svært viktig. Studien fra Harvard Business Review viser at manglende mangfold i styret gjør det lettere å treffe enkle beslutninger. Når vi sitter sammen uten kjønnsdiversitet, utvikler vi et internt språk som hindrer oss i å utfordre hverandre, på samme måte som når menn og kvinner, eldre og yngre mennesker, og ulike kulturer er representert sammen. Kvinner og menn som samarbeider for å diskutere problemer, løse utfordringer eller planlegge fremtiden, bringer ulike perspektiver til bordet. Ulikhetene tillater dem å identifisere både muligheter og risiko i fellesskap. Det er åpenbart at vi oppnår bedre resultater når vårt ledelsesteam eller styre er mangfoldig, sier Marlene.

Del artikkel

Kontakt oss