Styrker satsingen mot familier med store formuer

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Formuesforvaltning styrker satsingen mot familier med store formuer ved å slå sammen selskapets Family Office-enhet med Griff Kapital.

– Både Formuesforvaltnings Family Office-team og Griff Kapital har jobbet med store familieformuer i rundt 20 år, og det sammenslåtte miljøet får en betydelig virksomhet. Ved å forene konsernets kompetanse og erfaring vil vi kunne gi et enda bedre tilbud til nåværende og nye kunder, sier administrerende direktør Øystein Bø i Formuesforvaltning.

Kundegruppe i vekst

Antall norske familier som har etablert eller vurderer å etablere et såkalt Family Office, en egen stab som forvalter og håndterer formuene, er i vekst. Veksten drives av at det skapes mange verdifulle bedrifter i Norge og et høyt transaksjonsvolum de siste årene. I tillegg ventes en bølge av generasjonsskifter fremover.

– Vi får inn et team med lang erfaring på investeringsrådgivning, og posisjonerer oss som en enda sterkere samarbeidspartner for kunder som driver industriell og finansiell virksomhet av betydelig omfang. Det sammenslåtte teamet blir et ledende kompetansemiljø på det å bevare og utvikle en stor formue. Ved behov vil det trekke på våre eksperter innenfor forvalterseleksjon og porteføljesammensetning, jus, pensjon, skatt, kunst og forretningsførsel, sier Bø og tilføyer:

– Vi har de siste årene investert betydelig i å bygge en effektiv og fleksibel plattform for våre kunder, og satser videre på lokal tilstedeværelse ved å øke bemanningen ved mange av våre 17 kontorer over hele landet. Vårt Family Office-team er et kompetansesenter som jobber i nært samarbeid med regionale rådgivere for å gi en så god og tett oppfølging av kundene som mulig.

Fleksibel tjeneste

Det sammenslåtte teamet vil ledes av Tor Kildal, sjef for Formuesforvaltning Family Office.

– Det blir et veldig sterkt team som jeg gleder meg til å jobbe med videre. Vi merker god etterspørsel fra familier med store formuer og har fått inn mange nye kunder det siste året. Nå blir vi sterkere rustet til å gi enda bedre rådgivning, enten man ønsker å gjøre mye selv eller man ønsker å overlate det meste til oss. Vi er opptatt av å være fleksible og levere de rådene og tjenestene den enkelte familie ønsker, sier Kildal.

– Vi har også erfaring med å sette opp Family Office for familier. Det å etablere et eget Family Office er kostnads- og ressurskrevende, og for mange kan det være en utfordring å få tak i den rette kompetansen. Vi har et bredt kompetansemiljø som har lang erfaring med å dekke de komplekse behovene formuende familier har.

Får et ledende team: – Det å etablere et eget Family Office er kostnads- og ressurskrevende og for mange kan det være en utfordring å få tak i den rette kompetansen. Vi har et bredt kompetansemiljø som har lang erfaring med å dekke de komplekse behovene formuende familier har, sier Tor Kildal leder for Family Office i Formuesforvaltning.

Høy tillit i markedet

Griff Kapital ble etablert i 2002 og ble overtatt av Formuesforvaltning i 2016. Selskapet gir rådgivning til familier, stiftelser og institusjonelle investorer.

– Vi har høy tillit i markedet på investeringsrådgivning og er kjent for god service til kundene. Vi gleder oss til å bli en del av et større miljø og utvikle vår kompetanse i samarbeid med dyktige kolleger i Formuesforvaltning, sier administrerende direktør Henrik Langum i Griff Kapital.

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss