Svært godt år

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

2019 ble et meget godt år for Formuesforvaltnings kunder. Våre globale og nordiske aksjeløsninger har hatt et av de beste årene siden tusenårsskiftet.

– Det ble særdeles godt år i fjor, mye bedre enn det som var forventet ved inngangen til året. Det er veldig hyggelig å kunne levere en så god risikojustert avkastning til våre kunder som vi gjør i 2019, sier Formuesforvaltnings investeringssjef, Niclas Hiller.

Fjoråret går inn i historien som et av de bedre avkastningsårene i aksjemarkedene siden tusenårsskiftet. Bare tre ganger siden år 2000 har investorene fått bedre betalt i aksjemarkedet (globale aksjer målt i norske kroner). Det gjenspeiles i avkastningen i Formuesforvaltnings investeringsløsninger. Da nyttårsrakettene gikk ved årsskiftet, hadde vår globale aksjeløsning, Global Equities, i løpet av året hatt en oppgang på over 27 prosent, mens vår nordiske aksjeløsning, Nordic Equities, hadde steget med nesten 24 prosent. Også vår renteløsning Stabilitet hadde et meget godt år med en avkastning på noe over fem prosent.

Sentralbankene snudde

Da vi gikk inn i 2019 var det lite som tydet på fjoråret kom til å bli et av de sterkeste aksjeårene på lenge. Etter det svake siste kvartalet i 2018, var det få optimister på aksjemarkedets vegne. Men takket være tidenes snuoperasjon fra verdens sentralbanker snudde stemningen utover året. Mens bare 38 prosent av verdens sentralbanker var i modus for å kutte renten i februar 2019, var 85 prosent av sentralbankene verden over i kuttmodus ved utgangen av 2019.  Snuoperasjonen i global pengepolitikk er den sterkeste siden finanskrisen for over ti år siden.

–  Den ene sentralbanken etter den andre så seg nødt til å kutte renten utover 2019. Disse rentekuttene påvirket særlig aksjemarkedet positivt, sier Hiller.

Niclas Hiller, investeringsdirektør i Formue

USA ledet an

USA har, som mange ganger tidligere, ledet an oppgangen. Den amerikanske børsindeksen har satt flere rekordnoteringer, og i 2019 overtok Apple nok engang tronen som verdens mest verdifulle selskap.

– Det er store variasjoner i de ulike aksjemarkedene. Den russiske børsen har hatt et fantastisk år, med en avkastning på over 50 prosent (målt i norske kroner), mens den argentinske børsen er ned 13 prosent (målt i norske kroner). Men det er den amerikanske børsen som vært den store motoren i oppgangen, sier Hiller.

– Vi ser også at vekstaksjer nok engang har hatt et bedre år enn såkalte verdiaksjer, sier Hiller. Vekstaksjer er selskaper som har høy pris i forhold til bokførte verdier, kontantstrøm eller inntjening (Apple, Google og Facebook), mens verdiaksjer er selskaper som har lav pris i forhold til slike fundamentale tallstørrelser (Johnson & Johnson, Exxon Mobile Corp og Walt Disney). Helt siden 2006 har vekstaksjer gitt en høyere avkastning enn verdiaksjer.

Godt år for statsobligasjoner

Det som ikke er like godt kjent, er at investeringer i lange statsobligasjoner med god kvalitet gav like høy avkastning som aksjemarkedet i fjor.

– Vi fikk noen ekstreme utslag. For eksempel gav den østerrikske 70-årige statsobligasjonen en avkastning på over 32 prosent. Vi er godt fornøyd med avkastningen i vår renteportefølje Stabilitet, sier Hiller.

Nøktern til fremtiden

Når et så sterkt år er tilbakelagt, der Formuesforvaltnings modellportefølje steg over 12 prosent, er Hiller opptatt av å dempe forventningene til inneværende år.

– I løpet av fjoråret ble mye av en fremtidig forventet avkastning høstet, og det går naturlig nok på bekostning av den avkastningen som vi kan vente oss fremover. Men våre kunder har solide porteføljer, med en rekke ulike fond innenfor aktivaklassene renter, aksjer og alternativ investeringer, som står godt også dersom det kommer svakere avkastningsperioder, sier Hiller.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.