Innsikt | Tag: pensjon

pensjon sparing og avkastning

Pensjon og forventning til avkastning

Mange satser på avkastningen i aksjemarkedet når de sparer til pensjon. Er avkastningskravene for høye?