Trygghet

Skatt

Er formuen best mulig organisert med tanke på skatt?

Etter å ha jobbet med formuende kunder i Skandinavia i 20 år har vi satt organisering av formue i system. Våre dyktige advokater er spesialister på personskatt, arv og generasjonsskifte. Som del av formuesplanleggingen gjør de alltid en kartlegging og en vurdering av den skattemessige og juridiske situasjonen til våre kunder. Her er noen viktige områder innen skatt vi alltid fokuserer på for våre kunder for å sikre at de er riktig organisert:

Kartlegging av skatteposisjoner

Overraskende mange kunder har gunstige (eller ugunstige) skatteposisjoner som de ikke selv er klar over. De fleste vil vel være enige i at det er dumt å ta ut skattepliktig utbytte, hvis man heller kan ta ut skattefri innskutt kapital.

Vurdering av skatteeffekten ved uttak fra selskaper

Mange skatteregler er svært kompliserte – ikke minst reglene om skjermingsfradrag, som er særlig aktuelle for kunder med investeringsselskap. Vi gjør en vurdering av omfanget av skjermet utbytte, som er skattefritt, og tilpasninger med tanke på fremtidig utbyttebehov eller nye regler.

Vurdering av eksisterende selskapsstruktur

Skal du investere via en aksjesparekonto eller i et investeringsselskap? Bør fritidseiendommen eies av et selskap eller på privat hånd? Det er mange problemstillinger som dukker opp. Svært mange har lånt penger til eller fra sitt private aksjeselskap, uten å tenke på hvilken rente eller andre vilkår som bør gjelde, og uten å føre opp lånet i skattemeldingen. At alle slike lån nå skal skattlegges som utbytte tilsier at uttak bør skje på annen måte.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss