God sommer!

Skrevet av Øystein Bø

Sommerferien nærmer seg, og vi legger bak oss et innholdsrikt første halvår.

Da jeg oppsummerte 2022 trakk jeg frem verdien av å ha en robust formuesplan i en uforutsigbar verden. Dette budskapet står stadig godt. Ved utgangen av første halvår har den samlede verdien av våre kunders porteføljer oppnådd en verdistigning på ti milliarder kroner. Det innebærer at verdifallet fra det krevende finansåret 2022, er hentet inn på kort tid. En godt forankret plan med en diversifisert investeringsportefølje er ekstra viktig i en tid med høy geopolitisk og makroøkonomisk usikkerhet.

I februar åpnet vi kontor i København i Danmark. Vi har rekruttert et team med 11 erfarne medarbeidere. Vi er også i gang med rådgivning til våre danske kunder. Det danske markedet er i hovedsak betjent av banker. Det er hyggelig å se interessen i markedet for den uavhengige rådgivningen og de helhetlige tjenestene Formue tilbyr.

Wealth Management-bransjen globalt er tradisjonelt drevet, der rådgiverne bruker mye tid på oppgaver som ikke er rådgivning til kundene. Vi etablerte vår digitale strategi i 2016 og har siden den gang investert betydelig i digitale løsninger. Dette bidrar til bedre beslutningsgrunnlag og rådgivningskvalitet for kundene. Vi har økt vår satsing innenfor dette området og det er inspirerende å se at måten vi jobber på legges merke til globalt. For andre år på rad har vi blitt trukket frem som en ledende aktør innen Financial Life Management i Capgeminis anerkjente World Wealth Report (last ned rapporten her). Det er vi stolte av. Samtidig er vi opptatt av å utvikle enda bedre løsninger for kundene fremover.

Andelen kvinnelige formuende er i sterk vekst. Gjennom dialog tilegner vi oss stadig mer innsikt i deres historier, målsetninger og preferanser. Vi har nylig lansert vår tredje Scan Her Wealth-rapport (last ned rapporten her), som bygger på svar fra rundt 400 formuende kvinner i Norge, Sverige og Danmark. Rapportene skaper engasjement og vi har høy oppslutning på våre lokale Scan Her Wealth-arrangementer i Skandinavia. Vi vil fortsette å skape møteplasser for å legge til rette for dialog og erfaringsutveksling rundt ulike temaer.

Tusen takk for samarbeidet så langt i år.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer.

 

Del artikkel

Øystein er en av gründerne bak Formue og har siden 2009 vært selskapets konsernsjef. Han var tidligere leder for Institusjonelle kunder og Family Office. Han har lang erfaring som rådgiver for formuende familier og har fortsatt kundeansvar ved siden av rollen som konsernsjef.

Kontakt oss