Innsikt | Tag: risiko

Forlokkende høyrente

Obligasjoner med høy rente lokker mange. Dessverre er det ikke så lett å forstå seg på risikoen i slike verdipapirer.

Lange renter – mer risiko

Det er ikke lett å si om Oljefondet bør heve aksjeandelen. Det er lettere å slå fast at den skjulte risikoen i fondet allerede har økt.

Den virkelige risikoen

Hva er den virkelige risikoen? Hvilke midler må du ha for å nå målene? Hvordan går du fram?

Skjult risiko

Å lykkes med investeringer krever at du tar akkurat passe risiko. Dessverre er ikke enkelt å tallfeste risikoen.

Oljepenger og risiko

Fond som ligner Oljefondet, tar mer risiko og plasserer pengene litt annerledes. Noe å lære?