Den virkelige risikoen

Skrevet av Alexander Heiberg

Du har kanskje hørt finansbransjen snakke om risiko før? Om høy risiko ved å investere hele din formue i aksjer? Eller om risikoen ved valutasvingninger eller endrede skatteregler? Men hva er egentlig den virkelige risikoen for deg og din familie?

Risiko beskrives normalt som mulighetene for gevinst, men samtidig også mulighetene for tap. I det virkelige livet er imidlertid risiko først interessant om du relaterer den til noe. Og jeg tenker ikke da på at det normalt er høyere risiko å investere i aksjer enn å sette pengene i banken. Eller hvordan investeringene utvikler seg opp mot en eller annen indeks (kvantitativ benchmark). Jeg tenker på hvordan risikoen er relatert til deg og din familie (kvalitativ benchmark). La meg forklare:

Hva er deres fremtidige “levestandard”?

Over årene har du kanskje tatt utdanning, stiftet familie, kjøpt hus og bil – kanskje til og med hytte. Dere har blitt glade i god mat, å reise til spennende steder, å drive med ulike aktiviteter og å være en del av et nettverk, men også å ha det trygt og godt rundt dere. Noen har også et lidenskapelig forhold til det vi driver med, enten det er familiebedriften vi har bygget opp eller vårt samfunnsengasjement. Jeg tror dere skjønner hvor jeg vil. Det er snakk om livene våre. Litt kjedelig kan vi kanskje kalle det vår “levestandard”.

Mange av de kundene jeg møter sier at deres mål er å bevare kapitalen for kommende generasjoner. Men hva ligger egentlig i dette målet? Hvor mye kapital neste generasjon behøver vil vel avhenge av hva slags liv disse kommer til å leve? Hva vi ønsker skal være deres levestandard og hvordan denne kan finansieres? De fleste av oss har drømmer om nye ting også for oss selv – nye mål. Dette må vi også ta med når vi ser på våre fremtidige krav til levestandard.

Hvilke midler må til for å nå målene?

Det kan være nyttig å dele målene inn i tre grupper: essensielle, viktige og lidenskapelige. Flere av dere kjenner sikkert dette igjen fra Maslows behovspyramide. Hva vi legger i de tre gruppene varierer fra person til person, ut fra dagens situasjon og hva vi ønsker med livene våre. Men hvor mye har du reflektert rundt hva målene vil koste og hvordan dette skal finansieres? Sagt på en annen måte: Hvilke midler må du ha for å nå målene?

Bruk ett minutt til å tenke på dette. Så vil jeg du skal kjenne på følgende: Hva er den virkelige risikoen? At finansmarkedene faller med fem prosent? Eller er den virkelige risikoen for deg risikoen for nedgang i levestandard – i dag eller i ditt fremtidsbilde?

I boken ‘The Aspirational Investor’ presenterer tidligere investeringsdirektør i Merrill Lynch, Ashvin Chhabra, tre grupper med risikofaktorer. Fritt oversatt er disse som følger:

  • Personlig risiko: Du må beskytte deg mot de bekymringene som et vesentlig fall i levestandard vil medføre for deg og din familie. Du må derfor være sikker på at du til enhver tid får dekket dine essensielle økonomiske behov, uavhengig av utviklingen i finansmarkedene.
  • Markedsrisiko: For å opprettholde levestandarden må avkastning på din kapital også dekke stadig høyere levekostnader. Normalt krever dette at du tar en viss markedsrisiko.
  • Lidenskapsrisiko: For å kunne skape og videreutvikle formue, eller for å oppfylle dine lidenskapelige mål, må du normalt gjøre investeringsbeslutninger som involverer spesifikke risikofaktorer med potensiale, både for betydelig gevinst og betydelig tap.

Hvordan går du frem?

Første steg er å bli bevisst dagens levestandard og hvordan du ønsker at denne skal utvikle seg fremover. Din rådgiver bør kunne hjelpe deg med denne analysen. Her er det interessant å merke seg at de aller fleste overvurderer hvor mye penger som må til for å realisere sine drømmer, men ofte undervurderer hvor mye som må til for å opprettholde dagens levestandard. Og her er det lurt å ta på seg både korte og lange briller.

Så må du vurdere risikoprofilen din opp mot de tre risikofaktorene over: (1) hvor villig er jeg til å ta risiko, (2) hvilken risiko jeg ta og (3) hvilken risiko kan jeg ta. De fleste er villige til å akseptere større lidenskapsrisiko enn personlig risiko, da konsekvensene ofte vil være svært forskjellige. Men for noen er trangen til å skape noe nytt så sterk at man er villig til å ta noen sjanser.

Basert på dette kan man sette sammen en portefølje som tar hensyn også til denne risikoprofilen. Så har det selvfølgelig stor betydning at du faktisk får god avkastning på din kapital. Dette skal jo tross alt være med på å finansiere din og familiens levestandard både i dag og i fremtiden.

På denne måten blir kapitalen og avkastningen middelet for å nå dine mål – og ikke målet i seg selv. Det er derfor viktig å starte med deg og dine behov, og ikke kun se på hvilken avkastning markedet kan gi. Kanskje har ikke en nedgang i markedene noen innvirkning på din levestandard. Du får dårligere avkastning enn du kanskje hadde håpet, men hva gjør vel det hvis dette ikke har noen reell betydning for din levestandard i dag eller i ønsket fremtidsbilde?

Tenk litt på det. Så sover du kanskje litt bedre om natten når det stormer på finansmarkedene.

Ønsker du å lese flere lignende artikler kan du gjøre det her

Del artikkel

Alexander Heiberg Konstituert CEO Formue

Alexander Heiberg er konstituert CEO i Formue. Han har over 15 års erfaring som rådgiver for familier innenfor eierstrategi, strukturering av eierskap og generasjonsskifte.

Kontakt oss