Innsikt | Tag: skatt

Hva hvis arveavgiften kommer tilbake?

Et regjeringsskifte i 2017 kan ikke utelukkes. Dette tilsier at man bør vurdere om aksjer, eiendom ol. skal overføres til barn allerede nå.

Å danne holdingstruktur uten beskatning

Din personlige bedrift har vokst – hvordan komme i holdingstruktur uten skatt?

Statsbudsjettet – hvordan kan dette påvirke deg?

Regjeringen Solberg la torsdag 6. oktober 2016 frem forslag til statsbudsjett for 2017.

Nytt om rente på lån fra selskap til aksjonær

Fra og med 01.01.2015 er det krav om at rente på lån gitt fra selskap til aksjonær beregnes på grunnlag av ordinær markedsrente.
Formuesforvaltning diskresjonær forvaltning

Arveavgiften er fjernet – hva nå?

I denne artikkelen omtales først de generelle konsekvensene av at arveavgiften er fjernet og noen av de nye utfordringene vi får.