Bevare & utvikle

Kostnader

Transaksjonshonorar, tegningsgebyr, suksesshonorar, driftskostnader, innløsingshonorar. listen på ulike kostnader investorer har blitt belastet vitende eller uvitende er lang. Det har lenge vært et problem i finansbransjen at kostnader har blitt bortgjemt og skjult.

Tre nivåer av kostnader:

  • Investeringsrådgivning: Honorarer som betales direkte til din rådgiver.
  • Returprovisjoner: I noen tilfeller vil rådgiver/selger motta betaling fra produktleverandør.
  • Produktkostnader: Honorarer produktleverandør tar for investeringsproduktet.

Regelverk for bransjen som tredde i kraft i 2018 krever nå full transparens for både uavhengige og ikke-uavhengige aktører. Du har krav på full oversikt over alle kostnader.

Økonomiske interesser

Før det ytes investeringsrådgivning skal det oppgis om investeringsråd gis uavhengig eller ikke-uavhengig grunnlag og forklare hvorfor. Ikke-uavhengig rådgivning er ofte grunnet i at det er en økonomisk interesse, der foretaket tjener penger på å anbefale selskapets egne produkter fremfor andre.

Før investering

Du skal få presentert estimat på kostnader i alle nivåer i forkant av en investeringsbeslutning – også kostnader til andre parter enn den du forholder deg til, f.eks. en investeringsrådgiver.

Rapportering underveis

Du har krav på rapportering av påløpte kostnader i alle nivåer.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss