Bevare & utvikle

Kostnader

Transaksjonshonorar, tegningsgebyr, suksesshonorar, driftskostnader, innløsingshonorar. Listen på ulike kostnader investorer har blitt belastet vitende eller uvitende er lang. Det har lenge vært et problem i finansbransjen at kostnader har blitt bortgjemt og skjult.

Tre nivåer av kostnader:

  • Investeringsrådgivning: Honorarer som betales direkte til din rådgiver.
  • Returprovisjoner: I noen tilfeller vil rådgiver/selger motta betaling fra produktleverandør.
  • Produktkostnader: Honorarer produktleverandør tar for investeringsproduktet.

Regelverk for bransjen som tredde i kraft i 2018 krever nå full transparens for både uavhengige og ikke-uavhengige aktører. Du har krav på full oversikt over alle kostnader.

Økonomiske interesser

Før det ytes investeringsrådgivning skal det oppgis om investeringsråd gis uavhengig eller ikke-uavhengig grunnlag og forklare hvorfor. Ikke-uavhengig rådgivning er ofte grunnet i at det er en økonomisk interesse, der foretaket tjener penger på å anbefale selskapets egne produkter fremfor andre.

Før investering

Du skal få presentert estimat på kostnader i alle nivåer i forkant av en investeringsbeslutning – også kostnader til andre parter enn den du forholder deg til, f.eks. en investeringsrådgiver.

Rapportering underveis

Du har krav på rapportering av påløpte kostnader i alle nivåer.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss