Disse tipsene kan være nyttig for deg!

Å håndtere en formue er en krevende jobb med mange fallgruver. Derfor har våre eksperter samlet sine beste tips til hva man bør tenke på når man legger en plan for sin formue. Tipsene finner du nedenfor.

Våre eksperters beste tips

Forbered ditt generasjonsskifte i god tid
Ha en investeringsportefølje med lang tidshorisont
Ha orden på jus og skatt
formue

1

Start nå. Mange leter etter det rette tidspunktet for å starte et generasjonsskifte. Man utsetter i frykt for at prosessen vil frembringe ubehagelige samtaler og avgjørelser. Min erfaring er at det er aldri for tidlig å starte prosessen. Det rette tidspunktet er som regel nå.

2

Involver alle relevante parter. Har man en pose penger er det fullt mulig å dele denne i to eller tre. Det er ikke like lett å dele en bedrift, eller et sommerhus. Ofte er det nyttig å spørre; hva er best for virksomheten? Hva er best for det enkelte familiemedlemmet? Åpenhet og god kommunikasjon er ofte nøkkelen.

3

Få hjelp av en uavhengig part. Sørg for å ha med en uavhengig part i prosessen som kan se situasjonen utenfra, som sørger for fremdrift og som har erfaring fra tilsvarende prosesser. Det kan bidra til å dempe mulige konflikter og redusere bekymringene mange har.

Les mer om generasjonsskifte
formue

1

Ikke la følelsene styre. Investeringer svinger i verdi og kan gi en følelsesmessige berg-og-dalbane. Mange blir påvirket av kortsiktige svingninger i markedet og ekspert-uttalelser i media. Det er viktig å holde seg til planen som er lagt og ikke ta forhastede beslutninger basert på følelser.

2

Ha et langsiktig perspektiv på investeringene. En hensiktsmessig tilnærming er å vurdere avkastning over lengre perioder, som fem år eller mer. Dette gir en mer realistisk og langsiktig forståelse av investeringene.

3

Forbered deg mentalt. Stemningen i finansmarkedene går opp og ned og selv om det kan virke skummelt å være investert i enkelte perioder, vil risikoen for fremtidige kursfall være lavere etter større nedturer.

Les mer om investeringsstrategi her
formue

1

Sørg for grundig forberedelse angående skatt, fremtidige transaksjoner og generasjonsskifter for deg, familien og investeringsselskapet. Det er lurt å sikre at man utnytter skatteposisjonene sine best mulig, at eventuelt uttak fra selskapet gjøres skatteeffektivt og at selskapsstrukturen er optimal. Eksperter kan også hjelpe deg å forstå komplekse regler, redusere risiko for feilgrep og styrke beslutningene dine.

2

Ha en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er viktig fordi den gir deg muligheten til å utpeke noen til å ta beslutninger på dine vegne hvis du blir ute av stand til det selv. Det sikrer at dine interesser og ønsker blir ivaretatt, og gir deg og dine pårørende en trygghet for hva som vil skje dersom noe uventet inntreffer.

3

Utarbeid et testament. Et testament er viktig fordi det gir deg muligheten til å bestemme hvordan dine eiendeler skal fordeles etter din død. Et testament kan bidra til mer åpenhet, at konflikter mellom de etterlatte unngås samt forenkling av arveprosessen.

Les mer om viktige dokumenter her

Formue ble startet i 2000. Frem til februar 2022 opererte selskapet under navnet Formuesforvaltning i Norge og Burenstam & Partners i Sverige. Konsernet har (pr. 31.mars 2023) 142 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning i Norge, Sverige og Danmark. Rundt 400 ansatte  jobber med å bevare og utvikle verdier for våre kunder. Selskapet har 18 kontorer i Norge, seks kontorer i Sverige og ett kontor i Danmark.

Formues kunder er privatpersoner, familier og stiftelser. Vi hjelper både de som har en investerbar formue og de som er på vei til å skape betydelige verdier. Ta kontakt her for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg.

Vi er et uavhengig rådgivningsfirma som gir helhetlig rådgivning rundt det å ha en formue. Alle kundene får en personlig rådgiver fra ett av våre lokale kontorer som følger kundeforholdet tett. Vår visjon er å gi våre kunder er rikere liv.

Rådgivningen starter alltid med å bli kjent med kundens situasjon, risikoprofil, likviditetsbehov og hva man ønsker å oppnå med sine verdier. Dette munner ut i en formuesplan som legger føringene for investeringsporteføljen samt avdekker ønsket behov for rådgivning rundt skatt, generasjonsoverføring, pensjon, bærekraft, kunst og forretningsførsel.

Vi tilbyr en produktiv og ansvarlig forvaltning med bredt diversifiserte investeringsporteføljer som historisk har gitt god risikojustert avkastning. En portefølje kan typisk inneholde mer enn 100 ulike fond, innenfor obligasjoner, aksjer, private equity, private credit, eiendom og hedge.

Som uavhengig rådgiver velger vi de beste forvaltere i verden. Våre resultater viser at dette har gitt god verdi for våre kunder. Les mer.

Vår oppgave som rådgivere er å skape verdier for kundene utover avkastningen på kapitalen vi forvalter. Det gjør vi gjennom vår helhetlige rådgivning rundt det å ha en formue. Vi sørger for at kundene har trygghet for at de kan leve det livet de ønsker, at de får en investeringsportefølje som bevarer og utvikler formuen samt at de frigjør tid som de kan bruke på det de ønsker. På den måten oppfyller vi vår visjon som er at kundene skal oppleve et rikere liv.

Vi har ingen egne fond eller produkter og har derfor ingen egeninteresse i å tilby deg ett fond fremfor et annet. Vi tar kun betalt fra deg for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til ditt beste.

Ønsker du en uforpliktende samtale? Kontakt oss på (+47) 24 12 44 00 eller fyll inn kontaktskjema. Ved å fylle inn et kontaktskjema blir du kontaktet av en rådgiver innen kort tid.

Kom gjerne innom til et uforpliktende møte ved ditt nærmeste lokalkontor. Der vil du få en nærmere innføring i hvordan vi kan skape verdi for deg. Finn ditt nærmeste lokalkontor her.

Formues honorarer beregnes ut fra av tjenesteomfang, investeringsporteføljen, og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Alle kostnader rapporteres til kundene hver måned. Formue-appen og kundenettet gir full innsikt i hvilke kostnader som påløper til Formue og hva som betales produktleverandørene. Du kan lese mer om våre priser.

Formue er kåret til beste selskap innenfor private banking syv år på rad av Prospera Kantar Sifo. Du kan også lese noen erfaringer fra våre kunder her.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Få full kontroll på din formue - ta vår test!