Family Office

For familier og stiftelser med større verdier og mer komplekse behov

Hvilken situasjon passer for deg?

Har du kontroll på din formuesplan og ditt finansielle liv

Dere trenger en totalleveranse

adadfafadf

Dere ønsker bistand på enkelte områder der dere ikke har egne eksperter

adfafadfadf

Dere er en stiftelse om ønsker forvaltning

asdfadfafdf

Dette får dere som kunde

Dere får et dedikert team som har spesialisert seg på å bistå familier med større formuer (Ultra High Net Worth). Ditt kundeteam sørger for at du får den beste servicen vi kan tilby. Vi utfører alle de tjenestene du kan forvente av et moderne multi family office. Dette gir deg støtte og trygghet i hverdagen.​

Eget team med rådgivere

Skatteadvokat som kjenner dere godt

Investeringsstrategi tilpasset familiens langsiktige mål

Investeringsstrategien vil i stor grad bestemme potensialet for avkastning og skal sikre at dere når dine mål, både på kort og lang sikt.

  • Strategien må være gjennomtenkt og reflektere behov og mål for deg og din familie.
  • Den finansielle porteføljen baseres på din risikoprofil og tidshorisont.
  • Risikospredning er et viktig verktøy for å skape en bedre investeringsreise.
  • Å fordele risiko på en gjennomtenkt måte er kilden til mer robuste porteføljer.
  • I porteføljene brukes mange byggeklosser, og investeringsmodellen fordeler midlene mellom tre funksjoner; stabilitet, markedsvekst og alternativ vekst.
Les mer
formue

Formue Responsible Ownership Program

Formue has developed a research-based educational program to prepare responsible owners. The program offers a unique understanding of the key concepts of family business and responsible ownership, and will provide next-generation owners a higher possibility to successfully manage their wealth and businesses and ensure their long-term success.

Les mer her
formue
Helena von der Esch, ekspert på eierskap, arv og generasjonsskifte

Investeringsåret 2023

Vår investeringsavdeling oppsummerer investeringsåret 2023. I denne rapporten kan du blant annet lese om våre resultater i de ulike aktivaklassene, hva som kan bli avgjørende for investorer i 2024 og hvordan du kan organisere forvaltningen.

Last ned rapporten
formue

God family governance i familieselskaper

Mange kjenner begrepet «god corporate governance», eller «god eierstyring» på norsk. Dette er prinsipper for hvordan man best kan legge til rette for god verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, samarbeidsparterog øvrige samfunnsinteresser. I familieselskaper vil også hensynet til familien være en viktig faktor. I denne artikkelen ser vi på noen prinsipper og mekanismer for det vi kaller god «family governance». Særlig skal vi se på hvordan et familieråd kan spille en viktig rolle.

Generasjonsskifte fra vugge til grav

Å overføre penger, aksjer og eiendom kan være fort gjort. Det å overføre sunne verdier krever langt mer av oss, og ikke minst tar det lenger tid. Derfor må du starte når barna er små.

vellykket generasjonsskifte handler om en god plan og prosess

Hvordan bevare og utvikle verdiene over generasjoner?

I årene som kommer vil store verdier flytte seg fra en generasjon til en annen. Samtidig leser vi til stadighet om de utfordringene mange opplever ved generasjonsskifter. Noen hevder at over en tredjedel av alle generasjonsskifter mislykkes. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva som kan øke sjansene for en vellykket formuesoverføring.

Møt noen av våre Family Office eksperter

Tor Kildal - leder for Family Office

Tor Kildal har lang erfaring sommmmm

Øystein Bø

Øystein Bø er en av grunnleggerne av Formue. Han har over 20 års erfaring med rådgivning til familier.

Monica Salhtella

Monica Salthella er ....

Kontakt oss