Generasjonsskifte fra vugge til grav

Skrevet av Alexander Heiberg

Å overføre penger, aksjer og eiendom kan være fort gjort. Det å overføre sunne verdier krever langt mer av oss, og ikke minst tar det lenger tid. Derfor må du starte når barna er små.

Et generasjonsskifte er per definisjon en videreføring av verdier. Her er det fort gjort å kun tenke økonomiske verdier, men vel så viktig er videreføringen av de grunnverdiene som har skapt disse, og som har gjort oss til de menneskene vi er.

Kanskje må du derfor tenke på generasjonsskiftet som en livslang prosess – fra vugge til grav, hvor ulike typer verdier overføres på ulike tidspunkter. Så er du kanskje i 30-40 årene med et helt liv foran deg. Kanskje sitter foreldrene dine fortsatt med kontrollen, eller du nå er mer opptatt av å skape enn å fordele verdier. Men still deg spørsmålet; Hvem skal én dag overta (noe) etter deg? Hvilken kunnskap og hvilke grunnverdier er viktige for at disse skal lykkes? Hvordan kan du sikre at de har de rette egenskapene?

Bygg generasjonsskiftet sten på sten

Jeg har i figuren under forsøkt å tegne et mulig generasjonsskifte for en familie med en familiebedrift. For ordnes skyld: Dette betyr ikke at barna i fremtiden må eie eller lede bedriften, og det kan være noe helt annet enn dagens bedrift de overtar. Dette er heller ingen oppskrift – kun en illustrasjon på hvordan du kan tenke.

Snakk med barna dine

Hvordan du oppdrar barna dine blir altså en viktig del av generasjonsskiftet. Hvilke grunnverdier du formidler (og lever etter), hvilke valgmuligheter du gir og hvilke valg de tar, kan få stor betydning.

I en amerikansk undersøkelse fra 2015 (T Rowe Price Parents, Kids, and Money Survey) svarte 18 % av foreldre at de var svært tilbakeholdne med å diskutere forhold rundt formuen med barna sine. Hele 72 % var relativt tilbakeholdne. Mer enn halvparten begrunnet dette med at de ikke ønsket å skape bekymringer, mens andre var tydelige på at dette ikke var barnas anliggende.

Mange er også opptatt av at foreldrenes formue ikke skal bli en sovepute og begrense barnas eget ønske om å skape noe. Spørsmålet er om vi med gode hensikter på denne måten stikker hodet i sanden.

Ta kontroll på informasjonen

De fleste av oss har erfart at barn fanger opp mer enn man skulle tro. Du har heller ikke kontroll på hva andre sier og gjør. Kanskje har klassekameraten til datteren din fått høre hjemme at din familie har store verdier. I de fleste tilfeller vil det nok være bedre om datteren din får vite dette fra deg enn fra en i klassen. Da har du en viss mulighet til å posisjonere budskapet.

Jeg tror derfor at man skal starte tidlig. Det betyr ikke at et barn på barneskolen må vite hvor stor formue familien har. Tvert imot kan det skape utfordringer for barnet selv. Jeg tror imidlertid hun eller han bør vite hva som må til for å skape verdier, og hvilket ansvar som følger med.

Innhold og form må imidlertid tilpasses barnets alder. For de minste vil god historiefortelling ofte være den beste formidlingsmåten. De litt eldre vil i større grad forstå fakta og hvorfor ting er som de er. Noen eksempler:

 

Vi er opptatt av å inkludere disse tingene i vår planlegging sammen med familier. Kanskje kan det også dempe noen av de bekymringene mange har. Vi vil jo våre barn det beste, og på mange måter er det snakk om å bidra til nettopp det; at dine barn får best mulige liv – både mens du lever og etterpå.

Ønsker du mer informasjon om generasjonsskifte og videreføring av verdier? Les mer her. 

 

Les våre beste tips til et vellykket generasjonsskifte


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


Alexander Heiberg Konstituert CEO Formue

Alexander Heiberg er konstituert CEO i Formue. Han har over 15 års erfaring som rådgiver for familier innenfor eierstrategi, strukturering av eierskap og generasjonsskifte.

Kontakt oss