Dialogmøte med Kvinner i Finans Charter

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Formue var vertskap da Kvinner i Finans Charter inviterte medlemmene til dialogmøte rundt seksuell trakassering på arbeidsplassen. Professor Olle Folke presenterte funn fra studiet “Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten”, med påfølgende paneldebatt og diskusjon.

Kvinner i Finans Charter har som mål å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i den norske finansnæringen. Formue er såkalt «founding partner» til charteret, som rundt 60 norske finansselskaper så langt har signert.  Et av tiltakene for å skape økt engasjement er jevnlige dialogmøter der aktuelle temaer tas opp.

Hvordan påvirker bedriftskultur kjønnsbalansen i et selskap

Nylig møttes medlemmene hos Formue. Teamet for møtet var «Hvordan bedriftskultur bidrar til at kvinner blir eller forlater finansbransjen» med gjesteforedrag fra Olle Folke, professor i statsvitenskap ved Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Han presenterte utdrag fra sin studie «Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten».

Trakassering styrker lønnsgapet

Studien viste mange interessante funn, blant annet rundt lønn og mangfold. Noen viktige konklusjoner var blant annet at kvinner utsettes for seksuelle trakasseringer i mannsdominerte selskaper med høyt lønnsnivå, mens menn utsettes for seksuelle trakasseringer i kvinnedominerte selskaper med lavt lønnsnivå. Dette fører til økonomiske ulikheter fordi trakasseringene avskrekker arbeidstakere fra å ville jobbe der deres kjønn er i minoritet. I tillegg forårsaker det jobb-bytter blant de som er i kjønnsminoritet på slik arbeidsplasser. Studien viste også at kvinner som slutter på grunn av seksuelle trakasseringer går ned i lønn, mens menn i samme situasjon ikke opplever lønnsreduksjon.

Etter Folkes foredrag var det paneldebatt ledet av Jorun Sofie Aartun, journalist i Dagens Næringslivs samfunnsavdeling.

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss