Fire grep for å unngå ID-tyveri

Skrevet av Formue

At noen tar opp kreditt i ditt navn, kjøper noe i ditt navn, skriver noe i ditt navn, eller i verste fall tar over hele identiteten din er manges mareritt. Her får du nyttige tips til hvordan du sikrer deg.

Å bli utsatt for ID-tyveri er både ubehagelig, og det kan bli dyrt. Mange får også utfordringer i lang tid fremover når de skal identifisere seg. Dessverre er det mange butikker og forbrukslånsbanker som prioriterer sin egen omsetning, fremfor å beskytte forbrukeren. Selv om flertallet har gode rutiner og løsninger, vil de kriminelle alltid vite hvem som ikke følger med i timen og utnytte det. Her får du noen tips til hvordan du beskytter deg

1.


Beskytt innloggingsinformasjonen din!

Skru på 2-faktor pålogging der det er mulig! Dette er det suverent mest effektive grepet du kan gjøre for å sikre kontoene dine. Det gjør at ingen vil kunne sitte et annet sted å logge på med ditt brukernavn og passord i ro og mak. Vi har tidligere skrevet om 2-faktor autentisering i denne artikkelen. Nettvett har en god oversikt over hvordan du aktiverer dette på en del store tjenester.

I tillegg skal du ikke dele viktige passord, som til bankID, nettbanken, kredittkortet eller mailkontoen din med noen. Spesielt BankID er et sårbart punkt siden man setter likhetstegn mellom denne og personlig oppmøte.

Eksempler på svindler som kan gjennomføres ved å stjele innloggingsinformasjonen din er svindel på finn.no eller tise.com, tyveri av bonus på SAS og Norwegian, eller bestilling av varer på utvalgte nettbutikker.

2.


Frivillig kredittsperre

Før noen skal innvilge deg kreditt eller lån vil de alltid sjekke om du er kredittverdig. Datatilsynet har gitt konsesjon til fire selskap som kredittvurderer privatpersoner, og det er alltid en av disse som blir spurt om du er kredittverdig. Du kan skru på frivillig kredittsperre som gjør at de alltid vil svare «nei» når noen spør. Tidligere måtte man gjøre dette per post, og da var det ikke aktuelt for andre enn de som allerede hadde blitt frastjålet ID. Nå kan man skru av og på kredittsperren med BankID, og det er relativt brukervennlig hos alle aktørene:

  • Bisnode/soliditet: Her kan du sette frivilling kredittsperre og reservere deg fra direkte markedsføring. De har enkel innlogging med BankID og du kan skru av og på kredittsperre med ett klikk.
  • Creditsafe: Du logger inn på “din side” med med BankID og får skrudd på kredittsperre med to klikk.
  • Experian: Her må man registrer deg med mail og telefonnummer, og akseptere noen vilkår. Deretter bruker du bankID for å logge inn. Velg «Sperre av Kredittopplysninger» og kryss av for Experian før du klikker OK. Ikke direkte brukervennlig, men heller ikke vanskelig.
  • Evry/Infotorg: Her har de egen sperreside, du logger enkelt inn med BankID og får skrudd på kredittsperre.

Ulempen ved dette er naturligvis at man må inn og skru av kredittsperren den dagen man selv har behov for lån eller kreditt som medfører kredittsjekk. Det er relativt sjelden man trenger en kredittsjekk, så dette er en rimelig forsikring mot at noen tar opp kreditt i ditt navn.

3.


Lås på postkassen

Dette er nok det enkleste tiltaket å gjennomføre. Det gjør det vanskelig for andre å gå gjennom posten din. Hvis de allerede har tatt over identiteten din vil de kunne forsøke å bestille ting hjem til deg for så å plukke det opp når posten leveres. I andre tilfeller går de rett og slett gjennom posten for å se om de finner noe interessant – som et bankkort. Hvis en større bank bytter logo eller design aktualiseres dette, da de kriminelle vet at det distribueres nye kort. Ulempen med dette tiltaket er at mindre pakker som i dag blir levert i postkassen ikke vil få plass gjennom brevluken, og man må hente dem et annet sted.

Et enda rimeligere og enklere tips som også hever sikkerheten er rett og slett at man sjekke postkassen hver dag, slik at pakker og brev ikke blir liggende der lenger enn nødvendig.

4.


Forsikring

Flere forsikringer, fordelsprogram, kredittkort og mobil- og tv-abonnement inneholder en dekning av kostnader i forbindelse med ID-tyveri. Du vil ofte ha dette som en del av innboforsikringen din. Utgiftene vil ofte være relatert til bistand og juridisk assistanse i en opprydningsfase, og eventuelt i en rettsak dersom du havner i en tvist.

I en svindelsak vil det ofte bli en diskusjon om graden av uaktsomhet offeret har utvist, og hvorvidt banken eller kredittutsteder skal dekke tapet offeret er påført.

Prioritert liste hvis du er blitt frastjålet ID

Du oppdager gjerne at noen andre bruker din identitet ved at du mottar gjenpartsbrev fra kredittsjekk, regninger for ting du ikke har kjøpt eller det er transaksjoner på kredittkortet ditt du ikke kjenner. Dette bør du gjøre:

  • Sperr kortene dine
  • Opprett frivillig kredittsperre
  • Anmeld saken til politiet
  • Sjekk med posten at du ikke har fått endret adresse, og fyll ut skjema som gjør det vanskeligere å skifte adressen din («sikkerhetssperre»)
  • Kontakt stedet du har «ID forsikring» hvis du har dette for videre oppfølging

Tid er avgjørende i disse sakene, og hvis det har pågått over en periode vil opprydningen fort ta mye tid. Du må ta kontakt med hvert enkelt sted hvor din ID har blitt misbrukt.