Formue inngår samarbeid med OTD Energy

Skrevet av Formue

Formue har inngått et strategisk samarbeid med OTD Energy for å hjelpe eierne av bedrifter i næringen med kompetanse rundt eierskap, generasjonsskifter og formuesplanlegging. 

OTD Energy har siden oppstart i 1999 utviklet seg til å bli den ledende møteplassen for norske selskaper i olje, energi og offshorebransjen. Årets messe arrangeres 19. – 20. oktober 2022 i Bergen. Der skal Formue være til stede med en såkalt møtehub.

–  OTD Energy jobber alltid med å tilføre bedriftene kunnskap slik at de skal kunne ta de beste valgene. Vi vet at Formue – med sin kompetanse på eierskap og formueplanlegging – har mye å bidra med til bedriftseiere. Kunnskapen de har er spesielt verdifull nå, i bedriftenes møte med energiomstillingen, sier Torbjørn Olufsen, daglig leder i OTD Energy.

– Bedriftseiere har ofte størst oppmerksomhet på å utvikle egne firmaer og forholdet til kundene. Mye tid og kapital investeres i dette. Vår erfaring viser at det ofte blir mindre tid til å legge plan for eierskapet og hvordan dette best utvikles og ivaretas. Der kommer vi inn og bidrar med vår kompetanse, sier administrerende direktør Øystein Bø i Formue.

Godt eierskap gir god virksomhet

Formue har hjulpet mange bedriftseiere som har bygget opp verdifulle selskaper med å legge en god plan for eierskapet og verdiene de har skapt. Med 17 kontorer i Norge og over 100 rådgivere, spesialister på eierskap og bærekraft, advokater, pensjonseksperter og forretningsførere, er Formue ledende i Norden på helhetlig rådgivning til bedriftseiere og familier. At rådgivningen gir god verdi for kundene bekreftes av at selskapet seks år på rad er kåret til beste selskap i kategorien Private Banking av Kantar Sifo Prospera.

– Et godt eierskap er avgjørende for at en bedrift går bra. En undersøkelse utført av nettverket Family Exchange viser at når bedriftseiere blir spurt hva som i fremtiden kommer til å bli mest utslagsgivende, oppgir omtrent 80 prosent ytre faktorer, som marked, skatt og politiske faktorer, mens kun 20 prosent oppgir forhold rundt familiens eierskap i bedriften. I praksis erfarer vi at forholdet er bortimot omvendt. Det er viktig – også for selve virksomheten – at man i god tid planlegger hvordan eierskapet skal se ut i fremtiden. Mange eiere i 50-års alderen tenker «det er lenge til mine barn skal ta over», men vi ser at dette er en veldig god periode å få dette på plass. Når barn er høyt i tenårene eller i 20-årene kommer ofte den tidlige interessen for det som relaterer til familiens bedrift.  Da bør man begynne å planlegge fremtiden og videreutvikle interessen, påpeker Bø.

Mange står i sitt første generasjonsskifte

I land som USA og Frankrike har formuende familier lange tradisjoner for å tenke langsiktig, og er opptatt av bedrifters utvikling og vekst gjennom flere generasjoner. I Norge er det for mange relativt nytt å tenke slik.

– Vi møter mange som har bygget opp verdier de selv har skapt. Blant disse er det kanskje bare ti til femten prosent som har planene for neste generasjon på plass i form av et nedskrevet dokument. Hvorfor er det så få? Jo, fordi de brenner for bedriften sin og bruker mye tid der. Det er bare én generasjon siden vi fant oljen. Det er denne generasjonen som har utviklet sektorer som i dag er blitt så verdifulle. Mange av bedriftseierne er ikke vokst opp med foreldre som forvaltet store verdier, de har ikke tradisjon for å tenke generasjonsskifte av verdier. Da trenger de i større grad finne ut av det selv, og der kommer vi inn som en trygg og kompetent rådgiver, forteller Bø.

Øystein Bø, administrerende direktør i Formue

Godt forberedt på det uforutsette

Et samarbeid med Formue starter ofte med ett eller flere møter. Sammen med rådgivere kartlegger man hvor bedriftseieren står i dag, hva slags utfordringer eier og familien står overfor og hva man ønsker seg, eller konkret planlegger fremover. Slik identifiserer rådgiverne kundenes ønsker og behov og kartlegger hvilken risikoprofil hver enkelt tåler og ønsker med sin formue. Dette munner ut i en personlig formuesplan som danner grunnlaget for hvordan investeringsporteføljen skal bygges og hvordan eierskapet skal utvikles videre.  Ved å holde seg til planen som er lagt, skapes det bedre avkastning over tid.

– Vi blir alltid godt kjent med kundene. Vi lytter, lærer, setter oss inn i kundenes situasjon. Da blir vi i neste omgang også langt bedre rustet til å ta rette valg i forvaltningen. Noen startet firma fra kjøkkenbordet. Når vi møter dem tar de oss med på den spennende historien, gjennom milepælene og til dit de er i dag. Utfra den historien lærer vi mye om hvor høy risiko de har tatt, hva de brenner for og hva som er deres identitet. Og så ser vi fremover sammen. Hva ønsker familien seg, hvilke ambisjoner har eier for bedriften? Hva slags avtrykk vil de sette etter seg? Og hvilke utfordringer har de?

– Vi ser at når de sammen med oss får kartlagt disse spørsmålene, og organisert dette, så løfter det bekymringer av skuldrene deres. Et komplisert generasjonsskifte tar tid, men i de fleste tilfeller er det mulig å få gjort mye innenfor en rimelig tidsperiode hvor vi fasiliteter møtene, samt gjør arbeid mellom disse, forteller Bø.

Bedre oversikt over det total risikobildet

Bø fremhever at rådgivningen bidrar til at eierne får bedre forutsetninger til å ta risiko når det trengs.

– Når man organiserer seg riktig, skaffer seg full oversikt, har trygghet for familiens økonomiske situasjon og vet at eierstrukturen er optimal, så er man også i bedre posisjon til faktisk å ta større risiko når det trengs, sier Bø, og trekker frem nye oppstarter eller satsingsprosjekter med høy risikoprofil som eksempler.

Mange bedrifter i norsk energi- og industrisektor står overfor endringer de kommende årene. Nye tjeneste- og produktlinjer, omstruktureringer eller nysatsinger. I møte med et volatilt marked, svingende råvarepriser og potensielt usikre tider, er det ekstra viktig at strukturene for eierskap er gjennomtenkt.

– Vi er opptatt av å forstå næringene kundene våre er i, og setter sammen rett team. De siste årene har vi jobbet tett med mange bedrifter langs kysten, innen sjømat og maritime næringer. Det har gitt svært gode samarbeid og resultater.  Innen sjømat og oppdrett er det mange familiebedrifter, noen av dem har gjennom årene vokst seg store, andre er små. Det de ofte har til felles er aktive eiere. Vi ser at de som får organisert formuen i et rammeverk og får en god plan på plass, opplever at de får bedre forutsetninger for videre vekst. Det er mange likhetstrekk mellom eierne i disse to næringene og vi ser frem til å hjelpe eiere i energibransjen med å skape de samme gode resultatene som vi har sett i sjømatnæringen.

Møtehub på OTD Energy

Under årets OTD Energy vil Formue være tilgjengelig gjennom en egen møtehub.  Bø ser frem til å møte bransjen på årets OTD Energy:

– Vi vet at når man lager en formuesplan, så får man bedre forutsetninger for å være en god, aktiv eier. En kunde sa til meg en gang at det vi gjør skaper sjelefred. Vi gir kunden ro til å skape og leve, forteller Bø, før han legger til:

– Og i mange tilfeller smitter denne tryggheten over på resten av familien også.

Ønsker du å vite mer om dette? Bli med på OTD Energy 19. – 20.oktober 2022 i Bergen.  Klikk her for å registrer deg som besøkende – helt gratis!

Kontakt oss