Governance har det siste ordet i Apples ESG-bilde

Skrevet av Formue

Denne artikkelen ble først publisert i Dagens Næringsliv, onsdag 14. februar 2018.

Det er lurt å fjerne råtne epler fra kurven, sier ordtaket. Men hva om eplet er Apple?

Apple innrømmet nylig at selskapet bruker programvareoppdateringer til å redusere hastigheten i gamle mobiltelefoner. Dermed økes salget av nyere, mer lønnsomme produkter. Taktikken har gjort det amerikanske selskapet til verdens største med en markedsverdi på over 800 milliarder dollar.

Hykleri for å øke aksjonærverdiene

«Alle vet om det, men ingen vil snakke om det. Vi har vennet oss til det og reflekterer ikke så mye over at produkter ikke holder så lenge som de kunne gjort. Vi tenker at det kanskje er naturlig at en mobil holder i to-tre år, men det finnes ingen naturlov som sier at det skal være slik», sier Mattias Lindahl, professor i industriell miljøteknikk ved Universitetet i Linköping til TT.

Når Apple holder sine populære konferanser for publikum, lyser det «Miljø» med store bokstaver på scenen. Apple skryter av miljøtiltak, men skjuler at de bak kundens rygg fjernødelegger produktet for å øke nysalget og profitten. Hykleri for å øke aksjonærverdiene; hvor har vi hørt om det knepet før?

«Foretakets eneste sosiale ansvar er å øke profitten (men) ut fra egeninteresse kan foretaket skape goodwill som et biprodukt når de bruker penger (på sosialt ansvar). Det ville være inkonsekvent av meg å oppfordre foretaksledere til å avstå fra å bygge opp en hyklersk fasade», skrev Milton Friedman, nobelprisvinner i økonomi, for 47 år siden.

Synes du Apples og Friedmans tankesett virker forkvaklet?

Environment, Social, Governance

Nylig reiste Universitetet i Oxford spørsmålet om Friedman hadde rett. 40 prosent av deltagerne på Oxford-arrangementet mente at Friedman hadde rett. Du lurer kanskje på hvordan det er mulig å kombinere Friedmans sneversynte filosofi med vanlige folks mål om å investere med sosial bevissthet?

Her kommer bokstavene ESG inn i bildet; E for Environment (miljø), S for Social (samfunn) og G for Governance (eierinteresse). Selskaper som scorer lavt på ESG-faktorene, står i fare for å havne på ESG-analytikernes «røde liste» og utelukkes fra «sosialt bevisste» investorers investeringsutvalg. Det har vist seg at energi- og materialselskaper dominerer den «røde listen».

Med andre ord straffer ESG-analytikerne Apples råvareleverandører med en lav ESG-skår, mens Apple selv får toppscore. Minner ikke ESG-analytikerne litt om historien om fylliken som lette etter nøkkelen sin under gatelykten fordi det er lysere der enn på stedet hvor nøkkelen ble borte?

Et råttent eple

Det er åpenbart at lengre holdbarhet på Apples produkter ville gitt lavere forbruk av råvarer og et bedre miljø. Analytikere som jobber med ESG, kler imidlertid ikke av Apple; de foretrekker i stedet å kritisere koboltprodusentene i Kongo selv om iPhonen går på koboltholdige batterier. Dermed forrykkes maktbalansen ytterligere mellom lokale råvareprodusenter og globale foretak øverst i næringskjeden.

Når selskaper lager produkter med tilsiktet lav holdbarhet, virker det også som en skatt på forbrukeren; det er en samfunnsskadelig tilkarringsvirksomhet.

Hvis et selskap stryker på miljø og samfunn, slik Apple gjør, hva er det da som holder igjen eksklusjonen?

Her kommer den siste bokstaven, G, inn i bildet. G står for eierinteresse og mange lever betenkelig nok fortsatt i Friedmans fantasiverden hvor eiers eneste interesse og sosiale ansvar er å maksimere profitten. Og når det bornerte, friedmanske tankesett får dominere, er det ikke mulig i Apples tilfelle å score høyt på E (miljø) og S (samfunn) samtidig som G (eierinteresse) skal maksimeres. Dermed har Friedmans grep om G blitt den bokstaven som i realiteten kontrollerer det som skjer med E (miljø) og S (samfunn); alle ESG-bokstavene er tilsynelatende like viktige, men i realiteten er det G-en som har siste ordet.

Er du villig til å gi avkall på iPhone X?

At 40 prosent av Oxfordøkonomene mener Friedman hadde rett om bokstaven G, viser at dette er en gordisk knute som det vil ta tid å løse.

Hver nordmann eier Apple-aksjer for 12.000 kroner gjennom Oljefondet; det er prisen på en ny iPhone X. Gammel visdom forteller oss at det er smartest å rydde kurven for råtne epler selv om eplet er lekkert på utsiden. Men er du villig til å gi avkall på en iPhone X for å bevare resten av kurven slik at den får et bedre liv?

Ønsker du mer innsikt? Vi anbefaler denne artikkelen.

Del artikkel