Gullhår eller hard økonomisk realitet?

Skrevet av Christian Lie

Markedsutviklingen i andre halvår vil påvirkes av samspillet mellom inflasjon, renter og økonomisk vekst. Kursoppgangen siden midten av juni indikerer at investorene forventer at temperaturen i de tre faktorene vil bli akkurat passe temperert, med lavere inflasjon og renter kombinert med et mildt økonomisk tilbakeslag. Inflasjonen er derimot fortsatt for varm, mens økonomien har frysetokter.

Etterlengtet kursoppgang

Første halvår 2022 ble historisk svakt for mange investorer ettersom verdien av aksjer og obligasjoner falt kraftig samtidig. Årsaken var stigende inflasjon og høyere markedsrenter. Fra midten av juni og gjennom juli falt derimot råvareprisene og det var bedring i forsyningskjedene. Sammen med en optimistisk tolkning av den amerikanske sentralbanksjefens uttalelser førte dette til redusert inflasjons- og rentefrykt. Lavere markedsrenter og bedre amerikanske kvartalsresultater enn fryktet var nok til å vekke den uvanlig lave risikoviljen til live. I USA ble juli den beste børsmåneden siden november 2020, da nyhetene om covid-vaksinene ble kjent. Også for norske investorer ble juli gjennomgående god, men oppturen i utenlandske verdipapirer ble dempet av solid kronestyrkelse.

Avkastning juli

Varm, kald eller akkurat passe?

Markedsutviklingen i juli reflekterte en forventning om at inflasjonsproblemet snart kommer under kontroll, at sentralbankene ikke trenger å heve styringsrentene så mye og at verken inflasjon eller renteøkninger vil utløse et alvorlig økonomisk tilbakeslag. Denne hypotesen ligner et «Gullhår-scenario», der inflasjonen og økonomien verken blir for varm eller for kald, men akkurat passe. Det er selvfølgelig hyggelig at Gullhår får en pause fra de truende bjørnene, men gitt en svært upålitelig komfyr i det lille huset kan ingen vite hvordan temperaturen på grøten egentlig blir. Dermed er det heller ikke usannsynlig at bjørnene igjen vil skremme Gullhår og investorene utover høsten.

FED

Økonomiske prøvelser i vente

Høy inflasjon og stigende styringsrenter er en utfordring i mange land i verden, ikke minst i USA og Europa. Kinesisk økonomi tynges ikke av inflasjon, men derimot av store problemer i eiendomssektoren, nulltoleranse for smitte og dårlig stemning blant husholdningene. Det går utvilsomt i retning av videre svekkelse i verdensøkonomien. Amerikansk økonomi viste negativ BNP-vekst i første og andre kvartal – definisjonen på en «teknisk resesjon». Stadig flere analytikere forventer en «ekte» resesjon i løpet av de kommende kvartalene, drevet av blant annet et svakere arbeidsmarked, redusert aktivitet i boligmarkedet og dempet investeringsvilje hos bedriftene.
Resesjonsfaren er mest overhengende i Europa, der stigende renter, lavere utlånsvillighet hos bankene, energimangel og tørke bidrar til økonomisk oppbremsing. Selv om eurosonen kunne vise til positiv vekst i andre kvartal, var dette i hovedsak et resultat av betalingsvillige sommerturister. Ifølge en undersøkelse utført av Europakommisjonen nådde stemningsmålinger blant hoteller, servering og reiseliv rekordhøye nivåer i juni. Dessverre er sommerferie en flyktig affære.

PMI

Europeisk økonomi er mest utsatt

Som følge av sanksjoner mot Russland har tilførselen av gass via den viktigste rørledningen falt til en fjerdedel av normal kapasitet. Dette har ført til at gassprisen i regionen har steget med 390 prosent det siste året og 3200 prosent sammenlignet med for to år siden. I Frankrike har strømprisen økt med nesten åtti prosent siden begynnelsen av juni. Energi er viktigste drivkraft for inflasjonen i eurosonen, som i juli nådde 8,9 prosent på årlig basis.
Også klimaendringene bidrar til å forsterke den europeiske energikrisen. Vannstanden på enkelte steder i Rhinen – en essensiell transportåre for industrisektoren – er på laveste nivå siden 2018, da lite vann bidro til å dempe veksten i tysk økonomi. I dag fører situasjonen blant annet til at skipene som frakter kull til kraftproduksjon ikke kommer igjennom, og må kjøre med redusert last. Dette øker prisen på frakt av kull og bidrar til enda høyere strømpriser. I Frankrike fører sommerens hetebølger til at vannet i elvene som brukes til nedkjøling av reaktorene i kjernekraftverkene er for varmt. Mens kjernekraft utgjorde 69 prosent av fransk strømproduksjon i 2021, er forventningen at kraftproduksjon fra atomenergi vil nå laveste nivå på over tretti år i 2022.

Rhinen

Strammer inn utlån

Ettersom inflasjon er den europeiske sentralbankens mandat for styring av pengepolitikken, vil styringsrentene måtte heves inntil prisveksten nærmer seg komfortsonen. Over halvparten av komponentene i konsumprisindeksen steg mer enn fem prosent i juni, noe som indikerer at inflasjonen ikke bare handler om energi.
Økonomisk usikkerhet bidrar til at de europeiske bankene nå strammer inn sin utlånspraksis. Den siste utlånsundersøkelsen fra sentralbanken viste at nettoandelen banker som planlegger å stramme inn næringslivslån steg fra -1,4 prosent ved årsskiftet til 18,5 prosent i juni. Nettoandelen som strammer inn lån til husholdninger steg fra 2,6 prosent til 24 prosent i samme periode. Andelen som forventer økt etterspørsel etter boliglån falt fra positive 6,3 prosent til negative 48 prosent.
Flere økonomiske indikatorer lyser rødt. Europakommisjonens forbrukertillitundersøkelse falt til rekordlavt nivå i juli – lavere enn under pandemiutbruddet. Forventningene blant tyske bedriftsledere er de mest pessimistiske siden finanskrisen og PMI-indeksene (spørreundersøkelser blant innkjøpssjefer) indikerer økonomisk kontraksjon i regionen. Tilbakeslaget i tysk detaljhandel i juni var så kraftig at noe tilsvarende kun fant sted i 1952 og 1980.

Styringsrenten

Å spå finansmarkedenes reaksjon er som vanlig fånyttes

Gjennom juli var dårlige økonomiske nyheter fra økonomien gode nyheter for investorene. Årsaken var at svakere økonomi kan bety lavere inflasjon og dermed mer forsiktige sentralbanker. Fremover vil stemningen i finansmarkedene avhenge av hvordan treenigheten av inflasjon, pengepolitikk og økonomiske utsikter spiller ut. Selv om Gullhår alltid har en sjanse til å få grøten akkurat passe varm, er det vel så store muligheter for at kundene blir misfornøyde.
Det er samtidig en kjensgjerning at investorene alltid ser på markedene gjennom frontruta og ikke i bakspeilet. Med andre ord vil kursene raskt kunne falle igjen dersom inflasjonen holder seg for høy og/eller veksten blir for lav sammenlignet med forventningene. Ettersom alle økonomiske nedturer er midlertidige og som regel avløses av ny oppgang, vil markedsutviklingen normalt også snu i riktig retning lenge før økonomien er friskmeldt. Behold de langsiktige brillene på.

Del artikkel

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss