Lysere utsikter for veksten i global industriproduksjon

Skrevet av Formue

Globale aksjer har hatt en solid opptur i år, mens globale obligasjoner har kjølnet de siste månedene etter å ha startet året bra. Varsler det sterke aksjemarkedet kombinert med et mer beskjedent obligasjonsmarked lysere konjunkturutsikter?

Veksten i verdensøkonomien har svekket seg de siste årene, blant annet ledet av en svakere global industriproduksjon. Ledende indekser for industriproduksjon (ikke vist her) har pekt nedover i lengre tid. Verdens industriproduksjon toppet ut på slutten av 2017. Vi har tidligere advart mot globale konjunkturer knyttet til industriproduksjonen, men nå indikerer globale innkjøpssjefsindekser (PMIer) lysere utsikter for industriproduksjonen.

Figuren viser utviklingen i global PMI for industriproduksjon (blå linje). Fra figuren kan vi se antydninger til at industriproduksjonen bunnet ut i juli 2019. Etter å ha steget fire måneder på rad, passerte den globale PMI-indeksen for industriproduksjon 50 ved utgangen av november. En stigende PMI-indeks og over 50 indikerer tiltakende aktivitet i industrien.

Ledende indekser for global industriproduksjon (ikke vist her) har styrket seg gjennom høsten. Bak den positive endringen står land som Frankrike, Italia, Korea og Kina, hvor ledende indekser nå peker oppover, mens for eksempel utviklingen i Tyskland er har utviklet seg mindre negativt enn tidligere i år.

Den grå linjen viser taktskiftet i bredden blant globale PMI-indekser. 1 av 4 PMI-indekser hadde positiv årsvekst ved utgangen av november. Til sammenlikning var det bare om lag 1 av 7 PMI-indekser med positiv årsvekst ved inngangen til 2019. Samtidig viser den svarte linjen i nedre figur at majoriteten av PMI-indeksene fortsatt er under 50. Fra årsskiftet til og med november har andelen PMI-indekser over 50 nesten halvert seg, fra 70 til 36 prosent.

Industriproduksjonen utgjør en beskjeden andel av modne økonomier. I konjunkturspørsmålet er øynene våre primært på hele økonomien – som fortsatt ikke er friskmeldt – og ikke den lille delen som industriproduksjonen utgjør. Likevel er omslaget i industriindikatorer med på å løfte sentimentet i aksjemarkedet til ekstremt høye nivåer (ikke vist her).