Markedsbrev juni 2017

Skrevet av Formue

Mektig momentum

Momentum vedvarer i globale markeder for risikofylte investeringer.

Aksjer i vekstmarkedene fortsetter å gjøre det bedre enn aksjer i modne markeder, men aller best går det i Norden.

Prisen på råolje og råvarer for øvrig har toppet ut.

Hele markedsbrevet for juni kan du laste ned her.