Formuesforvalting Markedssyn november 2016

Markedsbrev juni 2017

Mektig momentum

Momentum vedvarer i globale markeder for risikofylte investeringer. Aksjer i vekstmarkedene fortsetter å gjøre det bedre enn aksjer i modne markeder, men aller best går det i Norden. Prisen på råolje og råvarer for øvrig har toppet ut. Hele markedsbrevet for juni kan du laste ned her.

Trym Riksen

Leder av strategisk og taktisk allokering i Formuesforvaltning.