En Buffett av visdom

Skrevet av Christian Lie

Noen ganger kan et bilde si mer enn tusen ord. Andre ganger er det nok med bare en setning eller to. Det er mange kloke investorer der ute og mye fornuftig er sagt. Den med flest gullkorn er likevel Warren Buffett, nå 92 år gammel. Han har vært investor i aksjemarkedet siden 1953. Hans filosofi handler i stor grad om grundig forarbeid, ikke følge strømmen og holde seg til en langsiktig plan. Her er seks av Buffets beste sitater.

Sitat nr. 1:

«Successful investing takes time, discipline, and patience. No matter how great the talent or effort, some things just take time. You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant” 

Verdiene skapes ikke på børsene ved hyppig omsetning av verdipapirer. Ta for eksempel aksjer og selskapsobligasjoner, de representerer henholdsvis egenkapitalen og fremmedkapitalen i selskapene. Det er verdiskapningen i næringslivet som er den viktigste drivkraften for avkastning over tid. I aksjemarkedet drives avkastningen over tid i hovedsak av inntjeningsvekst og utbytteutbetalinger,  mens avkastningen i obligasjonsmarkedet påvirkes av selskapenes evne til å betjene gjeld. Disse verdiene skapes ikke over natten, men kan ta år å realisere. Sammen med økonomisk vekst og befolkningsvekst forklarer dette hvorfor langsiktighet, tålmodighet og god risikospredning er avgjørende ingredienser i kapitalforvaltningens suksessoppskrift. 

Sitat nr.2:

«Don’t take yearly results too seriously. Instead focus on five-year averages”

Både finansbransjen, media og investorer har en tilbøyelighet til å rette mye oppmerksomhet mot kortsiktig markedsutvikling. Gjerne hvordan det har gått så langt i år. Dersom man har en tidshorisont for sine investeringer på 10 år eller mer, vil årets begivenheter og spekulasjoner om hvordan ting vil bli de kommende 3-6 månedene, være mer eller mindre irrelevante. Dette forsterkes av at slike spådommer har lav treffsikkerhet og kan lede til dårlige beslutninger. Buffett anbefaler i stedet å se på avkastningsresultatene som femårs rullerende gjennomsnitt. Gjør vi som han sier unngår vi mange bekymringer og følelsesstyrte fristelser. 

Sitat nr. 3:

«We don’t have to be smarter than the rest. We must be more disciplined than the rest” 

En vanlig oppfatning er at hvis man bare er smart og kunnskapsrik nok, så kan man tjene raske penger i finansmarkedene. Utfordringen er at det er et stort antall ekstremt smarte mennesker og datamaskiner som jakter på den samme avkastningen. Det betyr at kursene på de beste investeringene stiger lenge før flertallet rekker å reagere, og henger man seg på for sent vil den økte prisen ha redusert avkastningspotensialet. Fremfor å forsøke å være raskere enn de som er smartere enn en selv, vil en bedre tilnærming for de fleste være å bygge en bred investeringsportefølje, se mange år frem i tid og holde seg til strategien uavhengig av markedsforholdene. 

Sitat nr.4:

«Calling someone who trades actively in the market an investor, is like calling someone who repeatedly engages in one-night stands a romantic” 

Det går et skille mellom å være spekulant og investor. Selv om det ikke er en entydig definisjon på forskjellen, er en spekulant etter mitt syn utpreget kortsiktig, jakter på rask avkastning og forsøker å time utviklingen i markedet eller i enkelte verdipapirer. Slik kortsiktige transaksjoner er et nullsumspill, der den ene investorens gevinst må bli en annens tap. Kortsiktig spekulasjon handler derfor i liten grad om verdiskapningen i næringslivet. Å være investor medfører derimot et ønske om å kapitalisere på veksten i økonomien og i næringslivet over tid. Mange investorer er opptatt av å redusere unødig risiko, uten at dette går nødvendigvis reduserer avkastningen nevneverdig. Den beste måten å gjøre dette på er å velge flere ulike investeringskategorier som ikke beveger seg perfekt i takt med hverandre. Dette kan dempe verdisvingningene i porteføljen som helhet.  

Sitat nr.5:

«Beware the investment activity that produces applause; the great moves are usually greeted by yawns” 

Siste halvdel av 2020 og gjennom 2021 var eksempler på markedsperioder preget av overdreven optimisme. På sosiale medier fikk vi nyskapningen «finfluensere», og «alle» skulle investere i teknologisektoren, ulønnsomme småselskaper eller kryptovaluta. På varierende grunnlag hevdet mange at de «forsto» markedene og hvordan man kunne bli «rik». Flere fikk spalteplass i tabloidpressen og heltestatus som følge av høy oppnådd avkastning. Dette var likevel signaler om at en boble var under oppseiling og at verdsettelsen av høytflyvende investeringer hadde vinket farvel til all fornuft. En bedre tilnærming ligner mer på Skagen-fondenes tidligere motto, nemlig å velge investeringer som er upopulære, undervurderte og underanalyserte. Dette kan overføres til en tilnærming der man investerer mer når få andre tør å gjøre det, og der man blir mer defensiv når «alt skal til himmels».  

Sitat nr.6:

“The best chance to deploy capital is when things are going down” 

Sitatet forsterker argumentene over. Forutsatt en langsiktig horisont og man er investor mer enn spekulant, vil det å øke investeringene i dårlige tider gjerne være gunstig. Årsaken er enkel; under dårlige markedsforhold vil de kortsiktige markedsaktørenes risikoaversjon bidra til at prisen på fremtidig økonomisk verdiskapning blir billigere. De aller fleste bedrifter med sterke balanser og gjennomtenkte forretningsmodeller overlever økonomiske nedturer. Dermed blir konsekvensen at investeringer som intuitivt føles krevende å gjennomføre, ofte blir de mest lønnsomme over tid. «Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful”.  

Ønsker du å motta ukeskommentaren fra vår sjefsstrateg Christian Lie hver uke, registrer deg her. 

 

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss