Stiftelser og legaterEn langsiktig partner for stiftelser og legater

Oppnå formålet

Vårt tilbud til stiftelser og legater er laget for å sette styret i best mulig stand til å realisere formålet. Vår rådgivning inneholder derfor kapitalforvaltning, rapportering og risikostyring, forretningsførsel, juridiske tjenester og støtte til styre- og utdelingsarbeidet. ​I Formue skal stiftelser føle seg ivaretatt av en langsiktig partner, slik at tiden kan brukes til organisasjonens formål.

Fyll inn vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Vi har en helhetlig leveranse som dekker stiftelsers og legaters behov innen kapitalforvaltning, forretningsførsel og administrasjon samt juridiske forhold. Vår tjeneste passer også for foreninger og ideelle organisasjoner.

Forvaltning

Forvaltning av
kapitalen

Hos oss får stiftelsen etablert en godt diversifisert portefølje som skal levere god risikojustert avkastning over tid og til konkurransedyktig kostnad. Våre kunder får tilgang til noen av de beste forvalterne innen renter og aksjer samt alternative investeringer. Formue setter ESG og bærekraft høyt på agendaen og benytter slike kriterier i utvelgelsen av forvaltere.

formue
formue

Strategi

Valg av strategi

Vår rådgivning tar alltid utgangspunkt i stiftelsens plan for formålsrealisering og plan for kapitalforvaltning. Der slike ennå ikke er etablert, bistår vi med utarbeidelsen. Målsettingen er å sikre at investeringsstrategien støtter realiseringen av formålet over tid. Dermed ivaretas kravene som stilles til forsvarlig kapitalforvaltning.

Formue er en langsiktig partner for stiftelser og legater. Vår leveranse bygger på lang erfaring og tverrfaglig kompetanse. Våre spesialister skreddersyr en leveranse tilpasset deres ønsker.

formue
Forretningsførsel og administrativ bistand

Spisskompetanse tilpasset dine behov

Formue Accounting har spisskompetanse på regnskapsførsel av finansielle investeringer. I tillegg tilbys ulike administrative tjenester som postmottak, søknadshåndtering, styresekretær m.m. På denne måten kan styret få avlastning og kvalitetssikring, slik at man kan konsentere styrearbeidet om formålsoppnåelsen.

Advokattjenester

Juridisk bistand hele veien

Lovverket stiller stadig strengere krav til stiftelsers og legaters virksomhet. Formue Advokater tilbyr juridisk bistand knyttet hele stiftelsens livsløp, internkontroll, skattemessige vurderinger m.m. Våre rådgivere vil være stiftelsens medspiller i dialog med Stiftelsestilsynet og øvrige organer.

formue
formue

Nettverk og seminarer

Innsikt og
erfaringsutveksling

Formues stiftelsesnettverk omfatter seminarer og sosiale arrangementer. Dere vil møte andre stiftelser som gir rom for nyttig erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Slik tar vi oss betalt for stiftelser og legater

Kunden er vår oppdragsgiver – honorar mottas kun fra kunden. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kunden.

  • Det betales honorarer til de produktleverandører kunden velger som er avhengig av portefølje- og produktsammensetning
  • For alle momspliktige tjenester er de oppgitte prisene inkludert moms
  • Det påløper ingen ytterligere gebyrer til eksterne parter
image

Årlig honorar for helhetlig rådgivning og forvaltning

Rapportering av eksterne beholdninger belastes 0,125 % inkludert mva, med et maksbeløp på NOK 37 500,- inkludert mva i kvartalet. Det betales honorar for delvis inndekning av finansskatt på 0,015 % av kapital investert gjennom Formue.

Rådgivningshonorar Formuesplan

Rådgivningen omfatter en prosess med kunden som fører frem til en Formuesplan, bistand til plan for kapitalforvaltning, samt en omfattende skattemessig og juridisk gjennomgang av våre advokater. For dette belastes det et rådgivningshonorar på NOK 50 000.

Årgangsprogram Eiendom og Private Equity

Struktureringshonorar påløper for kunder som ønsker å investere i Eiendom og Private Equity som del av en helhetlig portefølje. Avhengig av beløp til forvaltning og rapportering, belastes 1 % – 3 % av kommittert beløp på investeringstidspunktet.

Kapital Forvaltningshonorar Depothonorar
<10MNOK 1,15 % 0,15 %
10-50MNOK 0,90 % 0,12 %
50-100MNOK 0,70 % 0,10 %
100-200MNOK 0,50 % 0,08 %
200-300MNOK 0,45 % 0,06 %
300-500MNOK 0,35 % 0,04 %
500-750MNOK 0,30 % 0,03 %
750-1000MNOK 0,20 % 0,02 %
>1000MNOK Etter avtale 0,02 %

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.