Stiftelser og legater

En langsiktig partner for stiftelser og legater

Bli bedre rustet til å oppnå formålet

Vårt tilbud til stiftelser og legater gjør at styrene blir bedre rustet til å realisere formålet. Vi har en helhetlig leveranse som dekker stiftelsers og legaters behov innen kapitalforvaltning, forretningsførsel og administrasjon samt juridiske forhold. Vår tjeneste passer også for foreninger og ideelle organisasjoner.

Kapitalforvaltning

Stiftelsen får en godt diversifisert portefølje som skal levere god risikojustert avkastning over tid til konkurransedyktig kostnad. Porteføljen kan inneholde både aktive eller passivt forvaltede fond, avhengig av strategi og preferanser. Formue er opptatt av ESG og bærekraft ved utvelgelse av forvaltere.

  • Vi er utpreget langsiktige og har liten tro på nytteverdien av kortsiktig markedstiming. 
  • Vi er opptatt av å redusere porteføljerisiko, men samtidig levere god avkastning over tid
  • Det er viktig å se stiftelsens finansielle portefølje i en helhetlig sammenheng.
  • Vi har ingen egne fond, men investerer hos noen av de dyktigste forvalterne i verden.
  • Dere kan vurdere tre ulike forvaltningsformer; passiv portefølje, aktiv portefølje eller aktiv helhetlig portefølje.
Les markedskommentaren
formue
Niclas Hiller, investeringsdirektør i Formue

Valg av strategi

Vår rådgivning tar alltid utgangspunkt i stiftelsens plan for formålsrealisering og plan for kapitalforvaltning. Hvis dette enda ikke er etablert, bistår vi med utarbeidelsen. Målsettingen er å sikre at investeringsstrategien støtter realiseringen av formålet over tid. Dermed ivaretas kravene som stilles til forsvarlig kapitalforvaltning.

Les mer
formue
Stiftelsen har hele porteføljen tilgjengelig i Formue-appen. Der kan styret løpende følge avkastningen, se hvor kapitalen er plassert og hvor bærekraftig porteføljen er
Spisskompetanse tilpasset stiftelsens/legatets behov

Forretningsførsel og administrativ bistand

Formue Accounting har spisskompetanse på regnskapsførsel av finansielle investeringer. I tillegg tilbys ulike administrative tjenester som postmottak, søknadshåndtering, styresekretær m.m. På denne måten får styret kontroll, avlastning og kvalitetssikring, slik at man kan konsentere styrearbeidet om å oppnå formålet.

Les mer om Formues regnskapstjenester
formue
Et knippe av Formues regnskapseksperter
Spisskompetanse tilpasset stiftelsens/legatets behov

Advokattjenester

Lovverket stiller stadig strengere krav til stiftelsers og legaters virksomhet. Formue Advokater tilbyr juridisk bistand knyttet hele stiftelsens livsløp, internkontroll, skattemessige vurderinger m.m. Våre rådgivere vil være stiftelsens medspiller i dialog med Stiftelsestilsynet og øvrige organer.

Slik kan Formues advokater hjelpe dere
formue
To av Formues advokater som bistår med juridisk rådgivning

Slik tar vi oss betalt

Kunden er vår oppdragsgiver – honorar mottas kun fra kunden. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kunden.

  • Det betales honorarer til de produktleverandører kunden velger som er avhengig av portefølje- og produktsammensetning
  • For alle momspliktige tjenester er de oppgitte prisene inkludert moms
  • Det påløper ingen ytterligere gebyrer til eksterne parter
Nettverk og seminarer

Innsikt og erfaringsutveksling

Formues stiftelsesnettverk omfatter seminarer og sosiale arrangementer. Dere vil møte andre stiftelser og få nyttig erfaringsutveksling.

Investeringsåret 2023

Vår investeringsavdeling oppsummerer investeringsåret 2023. I denne rapporten kan du blant annet lese om våre resultater i de ulike aktivaklassene, hva som kan bli avgjørende for investorer i 2024 og hvordan du kan organisere forvaltningen.

Last ned rapporten
formue
Kontakt oss