Stiftelser og legaterEn langsiktig partner for stiftelser og legater

Oppnå formålet

Vårt tilbud til stiftelser og legater er laget for å sette styret i best mulig stand til å realisere formålet. Vår rådgivning inneholder derfor kapitalforvaltning, rapportering og risikostyring, forretningsførsel, juridiske tjenester og støtte til styre- og utdelingsarbeidet. ​I Formuesforvaltning skal stiftelser føle seg ivaretatt av en langsiktig partner, slik at tiden kan brukes til organsisasjonens formål.

Fyll inn vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Vi har en helhetlig leveranse som dekker stiftelsers og legaters behov innen kapitalforvaltning, forretningsførsel og administrasjon samt juridiske forhold. Vår tjeneste passer også for foreninger og ideelle organisasjoner.

Forvaltning

Forvaltning av
kapitalen

Hos oss får stiftelsen etablert en godt diverisfisert portefølje som skal levere god risikojustert avkastning over tid og til konkurransedyktig kostnad. Våre kunder får tilgang til noenav de beste forvalterne innen renter og aksjer samt alternative investeringer. Formuesforvaltning setter ESG og bærekraft høyt på agendaen og benytter slike kriterier i utvelgelsen av forvaltere.

formue
formue

Strategi

Valg av strategi

Vår rådgivning tar alltid utgangspunkt i stiftelsens plan for formålsrealisering og plan for kapitalforvaltning. Der slike ennå ikke er etablert, bistår vi med utarbeidelsen. Målsettingen er å sikre at investeringsstrategien støtter realiseringen av formålet over tid. Dermed ivaretas kravene som stilles til forsvarlig kapitalforvaltning.

Formuesforvaltning er en langsiktig partner for stiftelser og legater. Vår leveranse bygger på lang erfaring og tverrfaglig kompetanse. Våre spesialister skreddersyr en leveranse tilpasset deres ønsker.

formue
Forretningsførsel og administrativ bistand

Spisskompetanse tilpasset dine behov

Formuesforvaltning Forretningsførsel har spisskompetanse på regnskapsførsel av finansielle investeringer. I tillegg tilbys ulike administrative tjenester som postmottak, søknadshåndtering, styresekretær m.m. På denne måten kan styret få avlastning og kvalitetssikring, slik at man kan konsentere styrearbeidet om formålsoppnåelsen.

Advokattjenester

Juridisk bistand hele veien

Lovverket stiller stadig strengere krav til stiftelsers og legaters virksomhet. Formuesforvaltning Advokatkontor tilbyr juridisk bistand knyttet hele stiftelsens livsløp, internkontroll, skattemessige vurderinger m.m. Våre rådgivere vil være stiftelsens medspiller i dialog med Stiftelsestilsynet og øvrige organer.

formue
formue

Nettverk og seminarer

Innsikt og
erfaringsutveksling

Formuesforvaltnings stiftelsesnettverk omfatter seminarer og sosiale arrangementer. Dere vil møte andre stiftelser som gir rom for nyttig erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kontaktskjema

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.