Markedskommentar
Februar 2021
«Reflasjon: Stigende renter, men også stigende vekst og økte aksjekurser …»

Niclas Hiller, CIO

Stigende renter …

Stigende renter, men også et aksjemarked som avsluttet måneden på ny toppnotering. Man snakker om reflasjon – det vil si økt vekst og økt inflasjon. Det kommer som et resultat av alle de stimulerende tiltakene fra myndigheter og sentralbanker, samt forventningen om at koronaviruset kommer mer under kontroll. Den amerikanske 10-årige statsrenten steg med 0,5 prosentpoeng i februar. Det betyr at renten på denne obligasjonen steg fra 0,93 prosent til 1,43 prosent, en oppgang på mer enn 50 prosent. Balansegangen er skjør, da forventninger om vekst virker positivt samtidig som økte renter minsker nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Det største dramaet skjer ikke nødvendigvis i aksen mellom aksjer og renter, men faktisk av og til innen aksjemarkedet. Aksjemarkedet kan grovt sett deles inn i to deler - den ene halvdelen er såkalte verdiaksjer, mens den andre halvdelen er vekstaksjer. Litt forenklet kan man se på dette som de selskapene som tjener penger i dag (verdiaksjene) kontra de som forventes å tjene penger en gang i fremtiden (vekstaksjene). Verdiaksjene var månedens klare vinnere. Reflasjonen, stigende vekst og inflasjon gjør verdiaksjene relativt mer interessante en vekstaksjene.

Hovedpunkter februar 2021

3,3 % Global aksjeindeks (NOK)
1,8 % Nordisk aksjeindeks (NOK)
-1,6 % Global obligasjonsindeks
-0,6 % Norsk obligasjonsindeks
Bevare & Utvikle / Marked

Kraftig vekst i antall SPACs: Hvordan påvirkes pe-bransjen?

Oppblomstringen av børsskall, såkalte SPACs, har både positive og negative konsekvenser for private equity-bransjen.

Les mer
Lars-Henrik Røren, aksjesjef:

«Sektorrotasjon i markedet etter stigende renter.»

Aksjemarkedet i februar

Globale aksjemarkeder endte februar godt i pluss til tross for et større fall mot slutten av måneden. Fallende smittetrend globalt, forventninger om positivt vedtak rundt den planlagte amerikanske krisepakken, samt sterke fjerdekvartalsrapporter fra de amerikanske selskapene, bidro til å løfte markedene de første ukene i februar. Positive økonomiske utsikter og økte inflasjonsforventninger påvirket samtidig de lange rentene i USA, som steg betydelig utover i måneden. Det utløste en rotasjon ut av vekstselskaper og inn i verdiselskaper. MSCI World Value indeksen endte eksempelvis opp 5,7 prosent, mens MSCI World Growth kun endte opp 1,4 prosent (tall i NOK). Differansen kan i all hovedsak forklares av solid avkastning innen finanssektoren, som er en stor del av verdi-indeksen. Omvendt endte teknologiaksjer, som er dominerende i vekstindeksen, i minus. Det ble også en nevneverdig kollaps i en rekke «grønne» selskaper mot slutten av måneden.

Ved utgangen av februar hadde de fleste av selskapene i den amerikanske S&P 500 indeksen rapportert sine resultater for fjerdekvartal. Dermed har vi nå tall på hvordan verdens største økonomi kom seg gjennom det historiske fjoråret. Resultatet ser nå ut til å ende med et inntjeningsfall på cirka 13 prosent (Bloomberg) i 2020 sammenliknet med 2019. Dette resultatet er betydelig bedre enn analytikerne forventet for bare noen måneder tilbake. De siste månedene har også analytikerne i snitt løftet sine estimater for første kvartal 2021 og for året som helhet. Dersom analytikerne får rett i sine spådommer, vil den totale inntjeningen i amerikanske selskaper være over 2019-nivå allerede i løpet av tredje kvartal i år.

Målt i norske kroner endte MSCI World indeksen opp 3,6 prosent i februar, mens indeksen for fremvoksende markeder, som på sitt høyeste var opp 7,8 prosent, endte opp 1,8 prosent etter et større fall den siste uken. S&P 500 indeksen endte på linje med verdensindeksen, mens europeiske aksjer endte opp nesten tre prosent i målt i norske kroner.

På sektornivå globalt ble de mest sykliske sektorene som energi, finans og industri de beste sektorene, mens konsum, helse og kraftforsyning ble de svakeste. Energisektoren steg i takt med oljeprisen, men også på bakgrunn av betydelig bedre selskapsresultater enn ventet, samt generell tro på økonomisk oppsving utover året. Det store unntaket var det brasilianske oljeselskapet Petrobras som falt 20 prosent etter at Brasils president, Jair Bolsonaro, sparket toppsjefen i selskapet og erstattet han med en general fra forsvaret.

Hjemme i Norden ble det også en relativt turbulent måned, men også her ble sluttresultatet positivt. Norge ble det beste markedet i regionen med en oppgang på 4,1 prosent etterfulgt av Sverige, Finland og Danmark som endte opp 2,9 prosent, 1,8 prosent og 1,5 prosent respektivt (tall i NOK).

Aksjemarkedet i figurer

formue
Thinking Beyond

Velkommen til Thinking Beyond – en podcast fra Formuesforvaltning

Thinking Beyond er en pod for deg som ønsker å få mer innsikt i hva som rører seg bak det økonomiske nyhetsbildet. Vi skal underholde, gjøre deg klokere og mer bevisst! Riktig god lytting!

Lytt til
Eric Heitmann, rentesjef:

«Stigende statsrenter og durasjon preget avkastnings-bildet.»

Rentemarkedet i februar

Februar ble en måned der vi opplevde blandede avkastningsresultater på tvers av ulike kategorier innenfor renteuniverset. En stadig voksende andel av forvalterne har siden starten av året posisjonert seg mot muligheten for økt inflasjon. Dette gjenspeiles i de ledende globale statsrentene som har steget betraktelig denne måneden. Det er økt optimisme rundt takten på vaksineringen. Det er ventet at flere produsenter vil komme på banen og tilby vaksiner i løpet av de neste månedene. 23. februar kommenterte sentralbanksjef Jerome Powell (FED) utviklingen i statsrentene den siste tiden i tillegg til forventninger knyttet til inflasjon. Sentralbanksjefen betegnet nåværende inflasjon som relativt mild og et godt stykke unna deres inflasjonsmål. Han signaliserte videre at pengepolitiske lettelser vil opprettholdes for å støtte økonomien og betrygge markedene.

Den minst risikoutsatte delen av rentemarkedet hadde en svak måned, og en global renteindeks bestående av både stats- og foretaksobligasjoner falt med 1,6 prosent i verdi. Den mer risikoutsatte delen av markedet ga imidlertid bedre avkastning. En indeks bestående av globale høyrenteobligasjoner oppnådde i februar 0,1 prosent i avkastning. Norden opplevde bedre avkastning enn de globale markedene innenfor kreditt av både god og lavere kvalitet. Det skyldes i stor grad at durasjonen i Norden generelt er lavere enn på global basis. Stigende statsrenter var hoveddriveren bak avkastningen innenfor investment grade-segmentet. Økningen hadde en svakere negativ effekt på obligasjoner i Norge og de øvrige nordiske landene enn globalt. Denne måneden var det spesielt renteforvaltere lenger ut i risikokurven som presterte godt, noe som i stor grad er drevet av den effektive renten i disse investeringene i tillegg til fallende kredittpåslag. I tillegg har de negative bidragene fra stigende statsrenter hatt mindre effekt på høyrenteobligasjoner da de generelt ligger kortere durasjonsmessig enn kreditt av god kvalitet.

Rentemarkedet i figurer

Kontaktskjema

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser. Slik håndterer vi personlige opplysninger i Formuesforvaltning
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.