Markedskommentar
Juni 2021
«Utviklingen de neste månedene vil i stor grad påvirkes av andre kvartalsresultater og om den høye veksten i økonomien vil vedvare»

Niclas Hiller, CIO

Frykten for inflasjon avtar

Inflasjonsfrykten avtok i juni ettersom markedet nå tror at de høye inflasjonstallene er forbigående. Dette fikk rentene til å avta litt og ga støtte til aksjemarkedet, som igjen la en positiv måned bak seg. Det globale aksjemarkedet ble ytterligere forsterket av en svak norsk krone.

Når rentene faller får vekstaksjer ofte en høyere avkastning enn verdiaksjer. Juni var ikke noe unntak da både vekstaksjer og de amerikanske teknologiselskapene presterte godt.

Utviklingen de neste månedene vil i stor grad påvirkes av andre kvartalsresultater og om den høye veksten i økonomien vil vedvare.

Hovedpunkter juni 2021

4,8 % Global aksjeindeks (NOK)
2,5 % Nordisk aksjeindeks (NOK)
0,5 % Global obligasjonsindeks
0,0 % Norsk obligasjonsindeks
Niclas Hiller oppsummerer første halvår
Bevare & Utvikle / Marked & Investering

Verdiaksjer ble vinneren i første halvår

Investeringsdirektør i Formuesforvaltning Niclas Hiller oppsummerer første halvår 2021. Den positive utviklingen fra i fjor har vedvart, men hittil i år er det verdiselskaper som er drivkraften til den positive avkastningen.

Les mer
Nicolas Guttormsen, aksjesjef:

«Videre oppgang til tross for en mer haukete FED»

Aksjemarkedet i juni

De brede globale indeksene fortsatte å sette nye rekorder i juni til tross for at den amerikanske sentralbanken kommuniserte et noe mer «haukete» budskap enn forventet. Det var tidligere ventet at rentene i USA ikke skulle økes før i 2024. Nå indikerer de at det vil kunne komme to økninger allerede i 2023. Markedsreaksjonen var motsatt av normalt, gitt en slik «overraskelse», og den amerikanske 10-åringen falt faktisk gjennom måneden. Dette bidro også til at vekstselskaper endte opp cirka seks prosent mer enn verdiselskaper (MSCI World Indeks) i juni. Tidligere i juni kom også inflasjonstallene for mai som viste at prisstigningen det siste året var på hele 4,8 prosent, det høyeste siden 2008, og igjen godt over estimatene. Men også dette ble i stor grad oversett av markedet, da det forventes at økningen er midlertidig som følge av gjenåpningseffekter og globale flaskehalser.

Den norske kronen svekket seg betydelig mot alle de store valutaene i juni, hvilket økte avkastningen for globale investeringer. I lokal valuta endte verdensindeksen MSCI ACWI opp 2,1 prosent, mens den i norske kroner steg hele fem prosent.

Rotasjonen fra vekst til verdi, som vi har kommentert de siste månedene, reverserte i juni. Globalt ble de mest sykliske sektorene som råvarer, finans og energi blant de svakeste, mens kommunikasjon, helse og teknologi presterte best. I verdensindeksen ga de store amerikanske teknologigigantene som Apple, Microsoft og Amazon de største positive bidragene sist måned. På motsatt side bidro Citigroup, JP Morgan Chase og HSBC Holdings minst.

Fremvoksende markeder utviklet seg også positivt i juni, dog noe svakere enn modne markeder, hovedsakelig grunnet negativ utvikling i Sør-Afrika og Indonesia. Begge lang har sett en stor økning i delta varianten av korona viruset i senere tid, og er nå inne i sin tredje smittebølge. På den positive siden bidro Kina, Sør-Korea og Taiwan mest til oppgangen på 3,8 prosent (i NOK) for MSCI Emerging Markets indeksen.

De nordiske markedene utviklet seg også positivt sist måned. Sverige (+1,2 prosent) og Norge (+1,3 prosent) ble de svakeste, mens Danmark (+3,8 prosent) og Finland (+3,2 prosent) ble de beste (alle tall i NOK). Den nordiske Vinx indeksen steg 2,5 prosent etter store positive bidrag fra Novo Nordisk, Nordea Bank og Hexagon.

I juli og august blir fokuset rettet mot resultatsesongen i USA. Prisingen i markedet er på høye nivåer, og videre oppgang i markedet er nå blitt mer og mer avhengig av at selskapene leverer på de høye forventningene. Inntjeningsforventningene for andre kvartal har blitt oppjustert betydelig i senere tid, og det ventes nå en inntjeningsvekst på nesten 62 prosent år over år, hvilket vil være den høyeste veksttakten siden fjerde kvartal 2009. Forventningene til resten av året er også blitt oppjustert. Den viser nå en tosifret inntjeningsvekst både i tredje og fjerde kvartal.

Aksjemarkedet i figurer

Eric Heitmann, rentesjef:

«Fallende lange statsrenter og god avkastning i juni»

Rentemarkedet i juni

Juni ble en måned der vi opplevde gode avkastningsresultater i flere av de ulike kategoriene innenfor renteuniverset. Vi opplevde at statsrenter i Europa falt svakt mens de ledende lange statsrentene i USA så kraftigere fall i rente gjennom juni måned. I sistnevnte region så vi en utflating i rentekurven da de korte rentene steg mens de lengre rentene falt. Den 10-årige amerikanske statsrenten falt med 0,13 prosentpoeng til 1,47 prosent mens tilsvarende rente i Europa endte på -0,21 prosent. Som et resultat var USA en av regionene som opplevde best avkastning denne måneden, både for kreditt av god kvalitet og for mer risikofylte renteinstrumenter. I Europa opplevde kreditt av god kvalitet en svakere avkastning da durasjonsbidraget var mindre innenfor dette området. Covid-19 spredningen ser ut til å gradvis avta både lokalt og globalt, men deltaviruset er fortsatt en usikkerhetsfaktor som helsemyndigheter i enkelte land sliter med å kontrollere. Asia opplevde solid avkastning i stor grad drevet av fremvoksende markeder, men forrige måneds kraftige kredittkompresjoner uteble i juni. Penge- og finanspolitiske verktøy er i full sving og optimismen er fortsatt høy i gjeldsmarkedene. Likevel holder markedet et godt øye med på rekordlave kredittpremier og inflasjonsforventninger da disse er faktorer som kan påvirke dagens sentiment.

Den minst risikoutsatte delen av rentemarkedet hadde en god måned, og en global renteindeks bestående av både stats- og foretaksobligasjoner (Barclays Global Agg) steg med 0,50 prosent i verdi. Dette er i hovedsak drevet av god avkastning i USA og Europa som opplevde god avkastning. Den mer risikoutsatte delen av markedet gav også god avkastning der en indeks bestående av globale høyrenteobligasjoner (Barclays Global High Yield) oppnådde 0,83 prosent i avkastning denne måneden. USA skilte seg også her positivt ut sammenlignet med øvrige regioner og opplevde en bedre avkastning enn de globale markedene innenfor kreditt av lavere kvalitet. Den norske rentekurven fikk et fall i rentekurven i juni, men durasjonen i det norske rentemarkedet er generelt kortere enn globalt og bidragene fra utviklingen i statsrenter er dermed generelt svakere. Alt i alt så vi god avkastning i de fleste delmarkeder der det eneste unntaket var kreditt av god kvalitet i utviklede markeder i Asia samt i Norden.

Rentemarkedet i figurer

Kontaktskjema

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg