Investeringsåret 2021

icon

Et år med store sprik

I året 2021 har det vært et stort fokus på utfordringene rundt klima og bærekraft, som er positivt ettersom vi trenger nye løsninger og tilpasninger for å håndtere dagens problemer og fremtidens behov.

Formues kapitalforvaltning vokste med 27 mrd. kroner til over 127 mrd. i løpet av 2021.

100 mrd. 2020
127 mrd. 2021

“Vi har bygget en buffer med høy avkastning fra aksjemarkedet i 2021”

Niclas

Niclas Hiller
Investeringsdirektør i Formue

Les om året 2021 i rapporten

«Det er ‘kode rød’ for menneskeheten, og tiltakene vi setter i gang de neste årene vil definere vår eksistens»

frode
Frode Strand-Nielsen
Grunnlegger og styreleder i private equity selskapet FSN Capital,
som er en av Formues utvalgte innenfor våre private equity-løsninger

Makro

Etter mange år med avtagende og lav inflasjon, akselererte prisveksten globalt gjennom 2021. Likevel ble styringsrentene holdt nær null i de største vestlige økonomiene.

Les mer i rapporten
formue

16,4 % Global Equities
19,8 % Nordic Equities

Aksjer

Etter et overraskende sterkt aksjemarked i 2020 fortsatte optimismen inn i 2021.


“Økonomiske støttepakker og overraskende gode fjerde kvartalsresultater fra amerikanske selskaper skapte god stemning blant investorene”

Niclas

Nicolas Guttormsen
Leder Aksjer

Oslo Børs fikk sin beste årsavkastning siden 2013 og steg med over 23 prosent

formue

256 mill. I meravkastning til våre kunder
8,9 % I beste delløsning i vår renteportefølje
0,9 % Meravkastning sammenlignet med indeks

Renter

Gjennom 2021 har vår eksponering mot relativt lav rentefølsomhet og høyere kreditteksponering betalt seg godt. I 2021 fikk vi en relativ meravkastning på 0,9 prosent sammenlignet med vektet markedsindeks.

Les om renter i rapporten

Alternative investeringer

Private equity
Private credit
Hedgefond
Eiendom

45%

Avkastning siste 12 mnd. pr. 30. sept 2021.

20%

> 20 % årlig avkastning (internrente) i perioden 2011 - 2018-2019

175%

Beste avkastning fra enkeltforvalter siste 12 mnd.

Les om private equity i rapporten
formue

Private credit

Året 2021 har vært svært positivt for porteføljen. Avkastningen etter årets tre første kvartaler var 9,6 prosent og de siste fire kvartalene 13,6 prosent per 3. kvartal 2021.

Les om private credit i rapporten
formue

Hedgefond

Multistrategy Hedge (MH)
Forvaltere av hedgefond har som spisskompetanse å identifisere og tilpasse seg til endringer i markedsklimaet. 2021 var nok et sterkt år for flaggskipstrategien vår, Multistrategy Hedge, som steg 9,3 %.*
*Estimat %.

MHs investeringsportefølje

39 % - Aksjer

30 % - Rente og kreditt

14 % - Private equity (senfase)

8 % - Råvarer

6 % - Valuta

3 % - Eiendom

Les om hedgefond i rapporten
formue

Eiendom

Vi opplevde gode resultater i våre eiendomsinvesteringer i 2021. Både Real Estate Core + og årgangsløsningene ga en meravkastning sammenlignet med referanseindeks.

Real Estate Core +: 11,2 % netto avkastning siste 12 mnd.

Real Estate Core + ble etablert i 2017 for å gi kundene mulighet til å investere i lavrisiko eiendommer med god beliggenhet og lite behov for utvikling eller rehabilitering.


Årgangsløsningene: 9,4 % netto avkastning siste 12 mnd.

Siden 2013 har det vært lansert totalt ni løsninger som sammen utgjør dagens årgangsprogram. Dette har gitt våre kunder en global eksponering fordelt på tvers av alle eiendomssektorer.

Til tross for mye uro leverte finansmarkedene totalt sett god avkastning i 2021. Vil oppgangen vi har sett fortsette i årene som kommer?

Fredrik Lie-Nielsen og Christian Lie ser på faktorer som kan påvirke markedet i det kommende året. Fredrik Lie-Nielsen
Fredrik Lie-Nielsen,
Nestleder Investeringsavdelingen
Christian
Christian Lie,
Sjefstrateg

Les rapporten

Vår rådgivning

Uansett hvor i livet du befinner deg, vil du finne riktig støtte for dine behov hos oss.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss