Amerikanske selskaper overrasket positivt

Skrevet av Nicolas Guttormsen

Ved utgangen av februar hadde de fleste av selskapene i den amerikanske S&P 500 indeksen rapportert sine resultater for fjerdekvartal. Dermed har vi nå tall på hvordan verdens største økonomi har kommet seg gjennom unntaksåret 2020. Resultatet ser ut til å ende på et inntjeningsfall på cirka 13 prosent i 2020 sammenliknet med 2019, ifølge Bloomberg. 

Figuren viser år for år kvartalsvis vekst i inntjening pr. aksje i S&P 500 indeksen, samt estimert utvikling (stiplet linje) i kvartalene som strekker seg til juni 2022. Eksempelvis kan man se at andre kvartal i 2020 ble 33 prosent svakere enn andre kvartal i 2019.  For fjerde kvartal, isolert sett, leverte 79 prosent av selskapene bedre inntjeningstall enn forventet. I tillegg overrasket 76 prosent av selskapene positivt med sine salgstall. Det skal sies at analytikerne i forkant av rapporteringssesongen hadde nedjustert sine forventninger betydelig, men at så mange overgikk forventingene har ikke skjedd siden finanskrisen.

Rask gjeninnhenting

Det er ikke overraskende at andre kvartal 2020 endte med et stort fall i inntjeningen etter at samfunnet ble stengt ned. Det som var uventet, var den raske gjeninnhentingen vi har observert i andre halvår i fjor – særlig i fjerde kvartal. Selskaper leverte samlet sett over 17 prosent bedre enn ventet i fjerde kvartal, ledet an av selskaper innen energi, konsum og finans.

Venter tosifret vekst

I figuren, ved stiplet linje, kan vi se at analytikere spår tosifret vekst i inntjening i alle kvartaler i 2021. Analytikere forventer også en vekst på 46 prosent i andre kvartal 2021 sammenliknet med andre kvartal 2020. Det høye estimatet er dog ikke uventet ettersom det i all hovedsak skyldes sammenligning med et lavt inntjeningsnivå. Dersom spådommene viser seg å være sanne, vil den totale inntjeningen i amerikanske selskaper være over 2019 nivå i løpet av tredje kvartal i år. Dette betyr at samlet inntjeningen i 2021 kan bli hele 25 prosent bedre enn i 2020 og 8,5 prosent bedre enn i 2019.

Nicolas Guttormsen Sjef for aksjer i Formue

Nicolas Guttormsen har snart 20 års erfaring i finansbransjen, med hovedfokus på aksjeinvesteringer.