Forfatter:

Mats Bratlien Stokke

Advokatfullmektig

Mats Stokke er advokatfullmektig og har jobbet hos Formue Advokater AS siden 2015. Mats arbeider hovedsakelig med rådgivning innen selskapsrett, skatt og arv og generasjonsskifte. Han har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen skatterett og selskapsrett. Tidligere jobbet han for Forbrukerrådet.

Artikler fra forfatteren

Bør du opprette holdingselskap?

Det kan være flere gode grunner til å opprette et holdingselskap. En viktig årsak er at avkastning og gevinst på noen type investeringer er tilnærmet skattefrie for holdingselskapet. Beløpet som ellers måtte blitt betalt i skatt kan i stedet reinvesteres.

2023-05-11

Slik overfører du skattefritt investeringer på privat hånd til et aksjeselskap

En overføring av personlig eid investeringsvirksomhet til et aksjeselskap vil som utgangspunkt være skattepliktig.  Gjennom skatteloven åpnes det imidlertid for at personlig eid investeringsvirksomhet av et visst omfang og varighet kan overføres til et nystiftet aksjeselskap uten at det utløser skatt. 

2021-11-03
Kontakt oss