Bidrar i kampen mot koronaviruset

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Massiv testing er foreløpig den sikreste måten å redusere spredning av koronaviruset. Nå er mange av Formuesforvaltnings kunder indirekte med å finansiere det amerikanske selskapet Ginkgo Bioworks, som har utviklet en lovende teknologi for storskala-testing av Covid-19.

Ginkgo Bioworks er et svært spennende selskap innenfor syntetisk biologi som nå har kastet seg inn i kampen mot koronaviruset. I forrige uke fikk selskapet på plass en finansiering på 70 millioner dollar. Kapitalen skal brukes til å rulle ut en ny teknologi for massiv testing av Covid- 19. Kundene til Formuesforvaltning er med på den spennende reisen via hedgefondet Viking Global Opportunities, som er en av de største eierne i Ginkgo. Viking Global Opportunities er den største allokeringen i Formuesforvaltnings anbefalte hedgefondløsning.

Kan bli betydningsfull

Gingko Bioworks skal bruke Illuminas next-generation sequencing technology (NGS) i sin massetesting.  NGS er en sekvenseringsteknologi hvor et stort antall DNA-segmenter sekvenseres samtidig i en reaksjon, noe som gjør det mulig å analysere et stort antall prøver parallelt. Illumina er verdensledende innenfor denne teknologien. Ginko leverer både software og hardware til testingen. Ifølge selskapet kan titusenvis av tester bli analysert samtidig i en maskin på størrelse med en vaskemaskin.

“Sammen med Ginkgos hardware og software, som er designet for storskala automatisering av biologiske eksperimenter, har NGS potensialet til å øke kapasiteten av Covid-19-testingen betydelig. Det kan bidra til det testvolumet mange offentlige helseeksperter mener er nødvendig for å redusere spredningen av viruset», heter det i en pressemelding fra selskapet.

Priset til over 4 mrd. dollar

Gingko Bioworks ble stiftet i 2009 av et knippe MIT-ingeniører. I fjor høst hentet selskapet inn over 200 millioner dollar i en emisjon, der selskapet ble priset til over fire milliarder dollar. Gingko Bioworks omtaler seg som et «organisme selskap». Selskapet bruker hardware og software for å tilpasse og automatisere organismer og ser etter måter de kan bruke organismer/biologi som erstatning for teknologi.

Ifølge Bioteknologirådet er syntetisk biologi «bruk av teknologi til å designe og fremstille helt eller delvis kunstige biologiske systemer med nye egenskaper, fra enkeltmolekyler til hele organismer».

Ønsker du å vite mer om Formuesforvaltning? Fyll inn kontaktskjemaet, eller finn kontaktinfo til våre kontorer her.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.