Børsfest ved rentekutt – nytt vorspiel er på gang

Skrevet av Formue

Denne artikkelen ble først publisert i Dagens Næringsliv 24. juli 2019.

Norges Bank gikk mot strømmen da den hevet renten i juni. Verdens sentralbanker for øvrig ser ut  til å forberede et aldri så lite vorspiel for børsene i år.

Sentralbankens oppgave er å «fjerne punsjebollen akkurat i det festen starter», sa William McChesney Martin, som ledet den amerikanske sentralbanken Federal Reserve fra 1951 til 1970. Men mye vann har rent i havet siden den gang. Festbrems-Martins motto er blitt erstattet med en innstilling om at sentralbankens oppgave er å sette frem punsjebollen akkurat i det festdeltagere begynner å gjespe.

«Blåser opp markeder» var tittelen  jeg brukte i denne spalten i 2013. I artikkelen viste jeg til at aksjemarkedene i USA og Japan hadde hatt uvanlig høy avkastning på dager da sentralbankene i de to landene hadde rentemøter. Aksjemarkedet reagerer på rentemøter som Pavlovs hunder – med sikling etter høy avkastning.

Fed har gitt aksjefest

Ukens figur er todelt. Den nederste delen av figuren illustrerer poenget med høy avkastning på dager der Federal Reserve har hatt rentemøter. Den blå linjen viser faktisk utvikling i den toneangivende aksjeindeksen Standard & Poor’s 500, mens den røde linjen viser hvor vi hadde vært uten rentemøteeffekten. Hvis aksjeavkastningen hadde vært normal på de dagene da Federal Reserve hadde sine rentemøter, ville aksjemarkedet fortsatt vært under rekordnivåene fra år 2000. Fra å være en festbrems i de første tiårene etter annen verdenskrig står sentralbankene i dag som arrangør av tidenes punsjlag.

Sentralbankene har snudd

Ukens figur inneholder mer informasjon, med internasjonale aspekter. I den øverste delen av figuren vises andelen av verdens mer enn 30 sentralbanker som er i stimuleringsmodus; det vil si at det siste de gjorde, var å kutte renten. I februar i år var det bare 38 prosent av verdens sentralbanker som var i rentekuttmodus, men i løpet av våren og sommeren økte andelen sentralbanker som spiller vorspielmusikk til 56 prosent. Og flere deltagere i rentekomiteen i den viktigste sentralbanken av dem alle, den amerikanske, har begynt å argumentere for kutt. Norges Bank har imidlertid gått mot strømmen. I juni ble renten hevet.

Børsen følger renten

Historisk har all aksjeavkastning kommet når over halvparten av verdens sentralbanker var i rentekuttmodus, nettopp slik situasjonen er nå.

Legg ellers merke til de klare bølgemønstrene i pengepolitikken i all verdens sentralbanker (øverste delen av figuren) Det er som om når én sentrabank endrer retningen i pengepolitikken, så kommer snart andre sentralbanker løpende etter i flokk. Dette bølgemønsteret er bemerkelsesverdig, fordi sentralbankene gir inntrykk av at de er uavhengige i rentesettingen. Det er også velkjent at de har litt ulike mål for pengepolitikken og bruker forskjellige indikatorer for å sette «riktig» rente.

Vorspielet har startet

Det er vanskelig å finne samsvar mellom tilstanden i økonomien og pengepolitikken (de grå feltene i figuren viser perioder hvor OECD mener at verdensøkonomien var nedkjølt). Det er lettere å finne en sammenheng mellom rentesetting og aksjeavkastning: All global aksjeavkastning siden 1989 har kommet i perioder hvor mer enn halvparten av verdens sentralbanker kuttet renten. En litt mer finmasket analyse viser at aksjeavkastningen først ble god når omtrent tre av fire sentralbanker var i kuttmodus.

Med andre ord ser det ut til at vorspielet er i gang nok en gang, mens festen ikke har begynt riktig ennå.

Hva med Norges Bank?

Samme studie av historien viser også at Norges Bank ikke har hatt for vane å være kjerringa mot strømmen. I mer enn to tredjedeler av tiden har retningen i Norges Banks pengepolitikk samsvart med pengepolitikken i verden for øvrig. Det hele taler for at rentehevingene går mot en slutt her hjemme og at sentralbankene forsøker å pumpe opp børsstemningen med nok et vorspiel i 2019.

Så gjenstår det å se om sentralbankene får det til denne gang, både med stimuleringen av økonomien og med å blåse opp aksjemarkedet.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]