Global privat gjeld er rekordhøy

Skrevet av Fredrik Sjetne

Det lave rentenivået de siste 10 årene har løftet gjeldsmengden globalt til rekordhøye nivåer. Nå gjør den høye gjeldsmengden veien videre svært utfordrende.

Verdens gjeld kan deles opp i statsgjeld og gjeld i privat sektor. I denne ukens figur har vi illustrert utviklingen i privat gjeld relativt til bruttonasjonalprodukt i USA (blå linje) og verden (grå linje) de siste 50 årene.

Gjelden i privat sektor i USA har de siste 5 årene økt med nesten 20 prosentpoeng. Ved utgangen av andre kvartal i år utgjorde amerikansk privat gjeld rekordhøye 173 prosent av den samlede nasjonale verdiskapningen. Det er høyere enn i perioden etter finanskrisen mellom 2007 og 2009.

Et globalt problem

Svært høy gjeldsgrad er ikke bare en amerikansk utfordring, men også et globalt problem. Ved utgangen av første kvartal utgjorde gjelden i privat sektor globalt 161 prosent av verdens samlede verdiskapning. Det er det høyeste nivået noensinne, og det forventes at dette tallet vil øke i andre kvartal slik som det gjorde i USA.

Rekordlave rentenivåer har gjort det mulig for de fleste å betjene den høye gjelden. En «normal» renteøkning ville skapt store betjeningsproblemer for mange. Den høye gjeldsgraden gjør det vanskelig å bære byrden av høyere renter. I motsetninger til land så kan ikke husholdninger og bedrifter bare øke inntjeningen gjennom høyere skatter eller trykke penger hvis gjeldsbelastningen blir for høy. De må på en eller annen måte håndtere gjelden.

Vil vi få et skred av konkurser, både selskaper og personlige, eller vil myndighetene gjøre det de kan for å forsøke å skape høyere inflasjon?