Globale virusutbrudd og aksjer, 2003-2020

Skrevet av Formue

Nylig kunngjorde Verdens helseorganisasjon WHO at coronavirus-utbruddet har utviklet seg til en global folkehelsekrise. I takt med utbruddet har minnene om SARS-viruset fra 2002-2003 blusset opp. En økende frykt har inntatt de globale aksjemarkedene.

WHOs kunngjøring i forrige uke er den syvende de siste 20 årene. De seks øvrige kunngjøringene om global folkehelsekrise er oppsummert i figuren til høyre. Linjene i figuren viser utviklingen i globale aksjer (MSCI All Country World-indeksen) i året før og etter kunngjøringene fra WHO.

I gjennomsnitt har globale aksjer falt om lag fem prosent de siste tolv månedene før WHO har erklært global helsekrise. Etter kunngjøringen fra WHO har globale aksjer i gjennomsnitt steget atten prosent.

Erfaringen med tidligere virusutbrudd er at det virker som om aksjemarkedet er tidligere ute med å reagere på virusutbrudd enn WHO. Det kan virke som om aksjemarkedet har priset inn dårlige nyheter før WHO erklærer global helsekrise, noe som kan forklare oppgangen i globale aksjer i tiden etter kunngjøringene.