God sommer!

Skrevet av Øystein Bø

Kjære kunder og kontakter,

De siste to årene har verden blitt truffet av en pandemi, russisk invasjon i Ukraina, ulike former for angrep på vårt demokrati, tydelige påminnelser om at vi må rykke raskere frem i det grønne skifte og ikke minst finansmarkeder som opplever sammenhenger vi ikke har sett på 50 år. Det er krevende for oss alle å fordøye alt som skjer.

I Formue skal vi ivareta våre kunder og gi gode råd om formuen og om livet.  I dette landskapet må vi evne å holde roen, tenke klart og ta frem løsninger som også holder langsiktig. Det er lett å få et veldig kortsiktig blikk når alt blir krevende. En viktig del av løsningen er at vi må heve blikket og se gjennom de kortsiktige utfordringene. Vi må benytte situasjonen til å gjennomføre nødvendig endring som tar oss til et bedre sted.

Godt samarbeid

I løpet av mai og juni har jeg hatt gleden av å møte alle våre 375 medarbeidere. Jeg har besøkt alle regioner både i Sverige og Norge. Det har gjort et sterkt inntrykk å oppleve samholdet og hvordan medarbeidere jobber sammen for å ivareta kundene og skape gode kundeopplevelser.

Jeg er stolt av hva vi får til sammen med våre kunder. I urolige og utfordrende tider er både strukturen i samarbeidet og den personlige relasjonen viktig. Struktur i form av en godt forankret formuesplan, god rådgivning fra noen som kjenner deg godt og råd fra eksperter på viktige områder i livet. Alt støttet av digitale løsninger som gir deg den informasjonen du trenger når du selv ønsker det tilgjengelig. Analyser viser at våre kunder er flinke til å holde seg til planen, noe som tilfører et stort verdibidrag og hindrer dårlig investoradferd i en urolig tid.

Lytter til våre kunder

I juni måned gjennomførte vi en bred kundeundersøkelse. Også denne gang svarte over 1000 kunder på undersøkelsen. Tilbakemeldingene fra våre kunder er helt sentralt for å gjøre Formue til et stadig mer attraktivt selskap for våre kunder. Her finner vi de beste råd om hva vi kan gjøre bedre, men også hva vi må ta vare på i fortsettelsen. Tusen takk til alle som har svart. Vi vil etter sommeren dele de viktigste tilbakemeldingene samt hva som er vår respons for videreutvikling.

Deltar på Arendalsuka

I andre halvår har vi en hel rekke spennende initiativ i gang. Vi tar satsingen innenfor bærekraft til et nytt nivå i dialog med våre kunder, etablerer fire nye kontor og tar imot mange nye medarbeidere med en betydelig kraft og kompetanse innenfor flere ulikeområder i konsernet. Vi fortsetter også vårt arbeid med utvikling av teknologi og digitale løsninger med full styrke for å kunne gi enda bedre analyser og råd til våre kunder.

Under Arendalsuka deltar jeg i debatt 17.august i regi av Finans Norge om «Kvinner i finans – hvorfor sliter næringen med kjønnsbalanse i en del sentrale stillinger?» og den 18.august har Formue i DN-teltet arrangementet «Familiene styrer næringslivet». Det ville vært hyggelig å ses der.

Ta godt vare på hverandre. Jeg ønsker alle en riktig god sommer!

Beste hilsen,

Øystein Bø, administrerende direktør i Formue.

Øystein er en av gründerne bak Formue og har siden 2009 vært selskapets konsernsjef. Han var tidligere leder for Institusjonelle kunder og Family Office. Han har lang erfaring som rådgiver for formuende familier og har fortsatt kundeansvar ved siden av rollen som konsernsjef.

Kontakt oss