-Kjenner på ansvaret

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Emilie Stordalen, eier i Strawberry Group og Anette Matre, eier i verftsselskapet Westcon Group, deltok i Formues debatt under Arendalsuka. Det ble en interessant samtale om ansvar og muligheter i norske familiebedrifter. – Etter alt vårt selskap har vært igjennom de siste to årene så kjenner du på et helt annet ansvar enn da du snakket om dette som barn eller ungdom rundt familiebordet, sa Emilie Stordalen.

Interessen for Arendalsuka er i sterk vekst. I 2012 ble det avholdt 50 arrangementer, mens det i årets program var det over 1700 ulike debatter og innlegg. Hele 150.000 personer besøkte sørlandsperlen denne uken og det var høy kamp om oppmerksomheten. Bank- og finansbransjen var godt synlig med mange toppledere i ulike debatter.

−  Dette er en veldig interessant møteplass der vi i Formue både kan bidra med og få mer innsikt i temaer som er viktige for våre kunder og for oss som selskap. Det er verdifullt å diskutere og lære av andre aktører i bransjen, fagpersoner fra ulike miljøer og aktuelle interesseorganisasjoner. Vi ser allerede frem til å komme tilbake neste år, sier administrerende direktør i Formue Øystein Bø.

Familiene styrer næringslivet

Formue inviterte til direktesendt debatt fra teltet til Dagens Næringsliv med temaet «Familier styrer næringslivet». Familieeide bedrifter utgjør to av tre privateide bedrifter, og en forskningsrapport fra BI viser at disse er mer lønnsomme enn ikke-familieeide bedrifter. Langsiktighet, tålmodig kapital, lojalitet og sterk bedriftskultur er pekt på som mulige forklaringer. Debatten reiste spørsmålene: Hvilken betydning har familieeide bedrifter for landets fremtidige verdiskapning og sysselsetting? Er denne typen bedrifter mer opptatt av å ta samfunnsansvar enn bedrifter med spredt eierskap? Våger de å ta tilstrekkelig risiko, eller er de for opptatt av familiens gode navn og rykte? Torbjørn Røe Isaksen, tidligere næringsminister og kunnskapsminister, modererte debatten med stort engasjement og panelet bestod av Emilie Stordalen,  Anette Matre samt  Øystein Bø.

– I den minste bygd og i den innerste fjord i Norge har det vært innovasjon og det er blitt skapt virksomheter. Eierne av familieeide bedrifter er veldig ulike, men noen trekk stikker seg ut.  Blant annet en langt over middels kraft til å skape og å få til noe, i kombinasjon med at man er nøktern og jobber hardt, sa Bø.

Stort engasjement: Her fra Formues debatt under Arendalsuka. Fra venstre: Torbjørn Røe Isaksen, Emilie Stordalen, Anette Matre og Øystein Bø. Foto: Anita Arntzen

God utholdenhet blir viktig

− Vi ser også at de evner å være langsiktige og stå i en strategi. De er ikke kortsiktige og vinglete, men står i de utfordringene som kommer og gjennomfører den strategien som er lagt.  Der ligger noe av fasiten for hvorfor mange familieeide bedrifter lykkes så godt. Dette er en egenskap som blir nyttig for den omstillingen vi går inn i. Den kommer til å bli krevende og vil kreve utholdenhet av eierne, sa Bø.

Han trakk også frem at Norge er avhengig av privat risikokapital i den omstillingen vi står foran.

−  Hvordan får vi utnyttet ressursene som finnes i familiene, som risikovilje og kapital, inn i denne omstillingen? Det blir spennende å se hvordan familier, myndighetene eventuelt institusjonelle forvaltningsmiljøer kan finne hverandre. I dag finner ikke alltid kapitalen og prosjektene hverandre like godt.

Se sendingen her

Føler på ansvaret

Stordalen og Matre snakket blant annet om ansvaret som følger med et familieselskap og om hvordan de som neste generasjon kan bidra.

− Jeg føler et ansvar for å forvalte det som er skapt videre. Jeg tar mine ideer med inn i middagssamtaler og prøver å komme med forslag til hvordan vi kan tenke nytt. Vi konkurrerer internasjonalt så vi må være fremme i skoene for at vi skal klare neste år og videre fremover. Vi tenker også i generasjoner og ikke bare neste kvartalsresultat. Det gir en annen prioritering enn i et børsnotert selskap, sa Matre som har valgt en karriere utenfor familieselskapet.

Stordalen trakk frem at det er viktig å være bevisst det valget man tar om man skal jobbe operativt i familievirksomheten eller gjøre noe helt annet.

−  En stor utfordring for mange familieeide bedrifter er at det en arving som blir født inn i et system som skal ta over. Man bør erkjenne det og prate om det. Hva kan man bringe til bordet? Her må man være ærlig med seg selv, sa Stordalen som er Marketing Director i hotellkjeden Nordic Choice Hotels.

God møteplass: Torbjørn Røe Isaksen i samtale med Emilie Stordalen etter Formues debatt under Arendalsuka. Foto: Anita Arntzen

Forbered neste generasjon

Et sentralt tema i debatten var at stort antall familieeide virksomheter er inne i store omstillinger samtidig som de står midt i eller foran en generasjonsoverføring.

− I en tidligfase kommer man fort i en situasjon der man sitter i et styre som stort sett består av familiemedlemmer. Det har vært tilfelle hos oss. Vi har derfor hatt fokus på å hente inn ekstern kompetanse. Man må sørge for at eierstemmen blir hørt, men at det skjer en profesjonalisering. En utfordring for familieselskapene er at det er mye bundet kapital og mange mangler likvide midler til å gjennomføre et generasjonsskifte. På et tidspunkt er det fornuftig å hente inn eksterne krefter og gjøre fornuftige overganger i utviklingen av bedriften, sa Matre.

I familien til Stordalen har de foreløpig ikke lagt en langsiktig plan for eierskapet.

− Vi prater mye om det og vi må legge en plan for oss og for pappa. Vi må vente å se hvordan ting utvikler seg. Det går så fort i vår bransje. Vi står foran en helt annen realitet i dag enn for to år siden, sa Stordalen.

Se sendingen her:

Hvordan få flere kvinner i finans

Øystein Bø deltok også på en debatt i regi av Finans Norge som utfordret bransjen på hvorfor de fortsatt ikke lykkes med å rekruttere nok kvinner i ledende posisjoner og i frontfinans.

NHH-student Oda Sikkeland fortalte at blant studentene oppfattes finansbransjen som tøff, mannsdominert og at det venter en arbeidshverdag som foregår mye i excel-ark. Mange av de kvinnelige studentene trekkes derfor mot andre masterretninger enn finans.

− Work-life balance har større og større fokus blant studentene og for mange virker dette vanskelig i frontfinans. Finans skal være en del av livet, ikke selve livet, sa Sikkeland.

Må speile samfunnsutviklingen

Bø pekte på at finansnæringen er nødt til å gjøre grep for holde tritt med samfunnsutviklingen.

− I Formue jobber vi med familier over hele landet. I generasjonen før oss var det som regel mannen som håndterte finansene. Nå bygger kvinner opp egne formuer og er engasjert i forvaltningen. Det skulle bare mangle at vi frontfinans ikke speiler det bildet, sa Bø.

Formue har de siste årene jobbet aktivt for å få flere kvinnelige søkere til utlyste stillinger. Vi har blant annet vært til stede på karrieredagene på aktuelle studiesteder og jobbet med å vise frem kvinnelige rollemodeller.

− Når vi lykkes med å rekruttere kvinner blir de våre mest fornøyde ansatte.  Finansbransjen må bli flinkere på å fortelle «Why» – altså hvilken påvirkning har vi som næring. Formues visjon er å bidra til et rikere liv for kundene. Det går på de dypere målsetningene. Hva er det man vil med formuen? Det speiler vi også hos våre ansatte. Hva er et rikere liv for dem. Det er ikke bare å jobbe med analyser og gjøre transaksjoner. Det handler om livet som helhet, sa Bø.

 

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss