Oppfordrer til internship

Skrevet av Formue

Julianna Reiersrud trodde hun måtte til Oslo for å få relevant jobb etter studiene ved USN i Drammen. Men en praksisperiode ved Formuesforvaltnings kontor i Drammen førte til fast jobb som finansiell rådgiver. Hun råder flere studenter til å søke praksisplasser.   

Under Reiersruds sjette semester på bachelor i økonomi og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Drammen fikk hun valget mellom å skrive en bacheloroppgave eller å få praksisplass i Formuesforvaltning, et såkalt internship. Hun var usikker på om hun ville tilnærme seg god nok kunnskap i en slik praksisperiode. Valget falt til slutt på et internship hos Formuesforvaltning i Drammen, noe hun er meget tilfreds med i dag.  

Her erfarte jeg hvor viktig det er å praktisere teori fra studiene kort tid etter den er lært. Jeg fikk også tatt i bruk store deler av fagene jeg hadde studert i løpet av det treårige bachelorstudiet. 

Meget bratt læringskurve 

Arbeidsoppgaven gikk ut på å kartlegge familieeide bedrifter, for så å strukturere de i en database slik at det kan bli brukt som et verktøy i Formuesforvaltning. Det ble utarbeidet en rapport som knyttet sammen hennes arbeidsoppgaver og spesialiseringen hun tok innen finans ved USN. 

På bakgrunn av databasen skrev jeg en spennende rapport som kun skulle leveres inn til universitetet for et karaktergrunnlag. Det endte med å bli en interessant og nyttig rapport for flere aktører. Det å få muligheten til å jobbe med et studieprosjekt som også er en bidragsyter for næringslivet er givende, sier hun. 

Jeg hadde en meget bratt læringskurve, både faglig og personlig. 

Skapte gode relasjoner 

Reiersrud forteller at hun ble godt kjent med kollegene og selskapet under internship-perioden som varte i nærmere et halvt år. Da hun ble tilbudt fast ansettelse var hun usikker på hvilke arbeidsoppgaver som ventet. Men det hun visste var at hun ville stortrives i miljøet med menneskene og i bransjen.  

Perioden som «intern» var svært lærerik. Jeg lærte å stå på egne bein og fikk praktisert teori med en gang. Interaksjonen sammen med kollegene ga et godt grunnlag og en trygghet for at jeg ville trives med arbeidsoppgavene, sier Reiersrud. 

Det å allerede kjenne selskapet og de ansatte gjorde prosessen med opplæring mye lettere for Reiersrud. Hun mener flere burde oppleve å gå fra et internship over til en ansettelse. For å øke mulighetene kommer hun med fire tips: 

  • Sørg for å gjennomføre tildelt prosjekt etter beste evne.    
  • Vær frempå og nysgjerrig. Snakk med kollegaer, lytt og still spørsmål.   
  • Trekk i trådene som er tilgjengelig og bruk nettverket rundt deg. Relasjonsbygging er viktig!   
  • Husk at du besitter fersk, oppdatert kunnskap som kan være til stor nytte i selskapet. Del det med kollegaer.  
Julianna Formuesforvaltning Drammen

Julianna Frantzen Reiersrud sitter i Formuesforvaltnings kontor i Drammen sammen med sine kollegaer.

Lokalt kontor et stort pluss 

Da Reiersrud startet bachelorgraden var hun forberedt på at hun muligens måtte til Oslo for å skaffe relevant jobb. Dette ble ikke nødvendig da hun fikk tilbudet om å jobbe i Formuesforvaltnings lokale kontor i Drammen, som er et av selskapets 17 lokale kontorer i Norge. 

Da muligheten åpnet seg i Drammen med bare 16 minutter med bil hjemmefra var dette et stort pluss. Det er fint at kompetansebedrifter som Formuesforvaltning har lokalkontorer som skaper muligheter for unge i Drammen som ønsker å bosette seg her.  

Reiersrud er den første som har gått gjennom internship-programmet i Drammen. Daglig leder Fredrik Ringdal Steiner i Formuesforvaltning Drammen er fornøyd med internshipet og håper å kunne iverksette dette på årlig basis.  

Resultatet har vært helt fantastisk. Flere andre avdelinger i konsernet har hatt studenter på internship, men dette er første gang i Drammen. Vi er en kompetansebedrift, og dette tilbudet er en vinn-vinn-situasjon for oss og studentene. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for flere internship fremover.

Steiner mener at det i flere år har vært en utfordring at unge talenter trekker mot Oslo for interessant jobber.  

Denne pendlerstrømmen ønsker vi å bidra til å snu. Generelt sett er nok bedrifter i områdene rundt Oslo litt for beskjedene i forhold til å vise frem alle spennende, lokale muligheter. Da er det viktig at vi jobber proaktivt mot studiemiljøene slik at de får et reelt bilde av hva som foregår i nærmiljøet.

Ønsker du å lære mer? 

Formuesforvaltning er rangert blant topp 50 i Universums kåring av Norges mest attraktive arbeidsgivere i kategorien Business. Selskapet har traineeprogram som er rettet mot både kandidater som nylig er ferdig på videregående skole og for bachelorstudenter

Kontakt oss