Markedsbrevet januar 2017

Skrevet av Formue

Et uvanlig år som ga normal børsavkastning

«When the facts change, I change my mind. What do you do, Sir», sa den kjente økonomen John Maynard Keynes (1883-1946). Det synes vi er en god rettesnor.

I juli økte vi eksponeringen mot aksjer som følge av et positivt skift i markedsdriveren momentum. Siden den gang har globale aksjer steget ti prosent, mens sikre obligasjoner har falt litt i verdi. Nå øker vi eksponeringen mot aksjer ytterligere.

Rett før jul endret vi markedssynet etter at vi fikk et endelig, positivt signal fra markedsdriveren konjunktur. Konjunktur er én av de faste markedsdriverne vi bruker i utformingen av markedssynet vår. Erfaringsvis har all historisk aksjeavkastning kommet når den økonomiske veksten var tiltakende.

Som følge av det endelige signalet om et konjunkturskift anbefaler vi overvekt i aksjer.

Hele markedsbrevet for januar 2017 kan du laste ned her.