PfC– en ideell aktør som skaper business

Skrevet av Formue

Gjennom en helhetlig tilnærming og en rekke prosjekt bidrar Partnership for Change (PfC) til å etablere og fylle hundrevis av nye arbeidsplasser i en ekspanderende etiopisk tekstilindustri. Med seg har de partnere — her hjemme og i Etiopia — som ser at forretningsmuligheter og bærekraftig utvikling kan og bør være to sider av samme sak.

Rundt halvparten av verdens befolkning har så lav inntekt at den ikke er til å leve av. Mange av disse er kvinner og unge – særlig er utfordringene store i Asia og Afrika. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid, er en forutsetning for bærekraftig utvikling. En rapport fra Verdensbanken (2012) konkluderte med at det må skapes 600 millioner nye arbeidsplasser frem mot 2030 for å møte befolkningsveksten.

Partnership for Change (PfC) er en ideell organisasjon som bidrar til bærekraftig utvikling gjennom forretningsmessige prinsipper og venture filantropi. PfC arbeider gjennom partnerskap med næringsliv, entreprenører, filantroper, investorer og myndigheter. Hovedsamarbeidspartner er Formuesforvaltning. Les mer om organisasjonen på www.pfchange.org.

Partnership for Change (PfC) har prosjekter innen nettopp kompetansebygging og jobbskaping. Gjennom det jobber de for at kvinner og unge skal bli økonomisk uavhengige. I Etiopia har PfC en rekke prosjekter rettet mot den raskt voksende tekstilindustrien.

– Det er en industri med mange arbeidsplasser for kvinner, og dermed svært relevant for å nå vårt mål om å bidra til bærekraftig utvikling gjennom å sikre kvinner økonomisk uavhengighet. Der ligger stort potensiale for å sikre kvinner tilgang til det formelle arbeidsmarkedet, sier direktør i PfC, Anne­Karin Nygård.

Satser på utviklingsland

Etiopia har, ifølge Verdensbanken, verdens raskest voksende økonomi med en forventet vekst på 8,3 prosent i 2017. Myndighetene i landet investerer stort i infrastruktur, og har etablert mange store industriparker. Dette har resultert i at stadig flere internasjonale selskaper fatter interesse for etableringer og investeringer i det østafrikanske landet. Et av satsingsområdene er nettopp tekstilindustrien.

Blant de som har fattet interesse for Etiopia er det norske selskapet Reflectil Holding AS. I 2016 inngikk PfC et samarbeid med dem for å utrede produksjon av synbarhetsplagg (vester, uniformer osv.) for det interne etiopiske markedet og for eksport. PfC har gjennomført et forprosjekt i samarbeid med Reflectil for å kartlegge mulighetene for at de kan etablere seg i Etiopia. Forprosjektet har fått støtte fra Norad, og var ferdig ved inngangen til 2018.

– Reflectil vil gjennomføre prøveproduksjon. Dersom det er grunnlag for å gå videre på dette, betyr det at det potensielt etableres flere hundre nye kvinnearbeidsplasser innen tekstil, sier Nygård. For Reflectil er samarbeidet med PfC viktig.

– PfC har, med sin tilstedeværelse og sitt etablerte nettverk, sørget for at prosessen rundt kartlegging av mulighetene i Etiopia er blitt gjort på en effektiv måte. Om det ikke hadde vært for PfC, hadde Reflectil hverken fått tilgang til en spennende ny mulighet, eller kunnet undersøke forretningsmulighetene på en så strukturert og effektiv måte som det har blitt gjort hittil, sier eier og konserndirektør i Reflectil, Petter Høgvard.

Etablert og utviklet veverivirksomhet

Med støtte fra blant andre Et Rikere Liv, stiftelsen til de ansatte i Formuesforvaltning, har PfC bidratt til etablering og oppskalering av en suksessrik veverivirksomhet i Etiopia. I dag gir veveriet arbeid til nærmere 100 kvinner som tidligere var svært fattige. De eier og driver virksomheten selv.

– Med økonomisk, operasjonell og strategisk støtte fra PfC har virksomheten utviklet seg til en attraktiv produsent av tekstiler og tepper – både for det interne markedet og for eksport. Vi har nylig introdusert dem for en etiopisk virksomhet som nå er klar for å gjøre ytterligere investeringer i veveri­virksomheten. Kvinnene er nå økonomisk uavhengige, og en ressurs i lokalsamfunnet. I deres tidligere jobb tjente de cirka 100 kroner i måneden. Nå tjener de 2000 per måned, sier Nygård.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kvinnelige eiere: Med støtte til etablering og oppskalering fra Partnership for Change har nærmere 100 kvinner nå arbeid ved  en suksessrik veveri­virksomhet i Gulele,  som de eier og driver selv. Foto: Marianne J. Seip

Kompetansebygging

I tillegg til å bidra til etablering av nye arbeidsplasser, jobber PfC tett med etiopiske partnere for å sikre kompetansebygging.

– Det er en mangel på kompetent arbeidskraft. Samtidig arbeider mange etiopiske kvinner i uformell sektor. De kan ikke leve av de nåværende inntektene sine, men mangler kompetanse for å få bedre lønnet arbeid. Derfor har vi flere prosjekter, alt fra korte jobbforberedende kurs til seks måneders yrkes­opplæringskurs rettet mot tekstilindustrien. Vi tilbyr opplæring til fattige og marginaliserte kvinner slik at de får tilgang til lønnet arbeid. På den måten får også industrien etterlengtet kompetanse. Det er en vinn­vinn­situasjon, forklarer PfCs direktør. Hun understreker videre at PfC arbeider tett med lokalt næringsliv i Etiopia.

– Slik kan vi tilpasse opplæringen etter behovene i bransjen. Det fører også til at så og si alle som gjennomfører yrkesopplæringen får jobb etterpå, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

God yrkesopplæring: I tillegg til å etablere arbeidsplasser har PfC en rekke prosjekt for å bygge kompetanse – både gjennom korte yrkesforberedende kurs og lengre yrkesopplæringsløp. Her fra yrkesopplæringen ved Good Samaritan Training Center i Addis Abeba. Foto: Marianne J. Seip

PfC er opptatt av å arbeide i hele verdikjeden, fra grunnleggende opplæring, via starthjelp til entreprenører til å bidra til nyetableringer.

– Vi er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming. For eksempel må mange etiopiske kvinner takke nei til jobbtilbud fordi de ikke har noen til å ta seg av sine barn. Derfor er vi nå i ferd med å starte en pilot for småbarnsbarnehager. Her er også etiopiske myndigheter en samarbeidspartner, sier Nygård.

Jobber via partnerskap

I tillegg til å ha dyktige partnere i Etiopia og Myanmar, i hovedsak sosiale entreprenører og ideelle virksomheter, er PfC avhengig av samarbeid med partnere her hjemme i Norge. En rekke privatpersoner, ideelle stiftelser og virksomheter tar sosialt ansvar og bidrar til bærekraftig utvikling, gjennom å støtte PfCs arbeid.

– Mange av våre finansielle partnere har en filantropisk tilnærming. De ønsker å støtte vårt arbeid fordi de tror på vår metode. Den økonomiske støtten gis enten direkte til et bestemt prosjekt eller som generell prosjektstøtte. Andre ønsker å bidra med sin kompetanse, sier Nygård som gjerne møter interesserte for å diskutere mulig samarbeid.

– Dersom noen ønsker å ta sosialt ansvar gjennom å bidra til å skape vekst i utviklingsland, kan de med PfC som partner velge prosjekt og følge dette tett. Vi er åpne for ideer og innspill, og vi har absolutt ikke kun prosjekt knyttet til tekstilindustri, understreker Nygård. Alle prosjekt har som mål å skape økonomisk uavhengighet.

Ønsker du mer informasjon om Formuesforvaltnings arbeid med filantropi? Les mer her.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]