Bidrar til varige endringer for kvinner i Etiopia

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Den norske ideelle organisasjonen Partnership for Change (PfC) jobber for få flere kvinner i Etiopia ut i lønnet arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige og kan ta kontroll over eget liv. Formues ansatte gir årlig et økonomisk bidrag til organisasjonen og hvert år besøker ambassadører fra Formue de ulike prosjektene selskapet støtter.

Partnership for Change drifter en rekke prosjekter i Etiopia som på ulikt vis bidrar til varige endringer for kvinner i Etiopia. Målsettingen er å gi kvinner muligheten til å få anstendig arbeid og fast inntekt slik at de kan ta kontroll over egne liv. Gjennom stiftelsen «Et rikere liv» har Formues ansatte i mange år gitt et årlig økonomisk bidrag til noen utvalgte prosjekter som PfC drifter. Hvert år utnevnes det to ambassadører blant Formues ansatte som får reise ned til Addis Abeba å besøke prosjektene. Mot slutten av fjoråret var det for første gang på tre år mulig for ambassadørene å reise til Etiopia.

– Gjør inntrykk

– Det var med stor spenning og forventing jeg dro tilbake til Etiopia. Det var veldig interessant å se utviklingen i de eksisterende prosjektene, samt se nye prosjekter som er startet under pandemien. Det gjør inntrykk å se hvor mye dette betyr for de kvinnene som får nye muligheter gjennom disse prosjektene, sier Jon Terje Svendsen som er rådgiver ved Formues Drammenskontor og leder for stiftelsen «Et rikere liv».

Med seg på turen hadde han Helena Nelson, Head of Client and Business Support i Formue Sverige, Nicolas Guttormsen, Head of Equities Formue i Norge og rådgiver Annika Lundberg i Formue Sverige.

Oppmerksomhet på kvinner

Etiopia ligger i den nordøstlige delen av Afrika, ofte kalt Afrikas Horn. Landet har lover som skal beskytte kvinner mot diskriminering. Likevel er det mange utfordringer som kommer til syne når man ser nærmere på det etiopiske næringslivet. Kvinner blir ofte marginalisert og utelatt fra landets arbeidsstyrke. Mange unge kvinner har lite fremtidshåp på grunn av fattigdom, lite utdannelse og ekskludering. Dette er noe Partnership for Change (PfC) sammen med Formues stiftelse «Et rikere liv» ønsker å endre gjennom ulike lokale prosjekter.

– Formue støtter disse prosjektene for å fremme likestilling og inkludering i Etiopia. Målet for prosjektene er å lære opp kvinner i ulike yrker og skape arbeidsplasser slik at de kan forsørge seg selv. Ved å gi de økt kunnskap og økt selvfølelse fremmer man likestillingen, sier Helena Nelson.

Ønsker du å vite mer eller gi et bidrag til Partnerchip for Change? Kontakt Oscar Haugejorden på oscar.haugejorden@pfc.org.

– Rørende og hyggelig

Et av prosjektene ambassadørene besøkte var Siiqqee Women’s Development Association (SWDA). PfC jobber sammen med SWDA for å hjelpe unge kvinner med å fullføre skolegang og oppfordre til at de tar utdannelse.

– Skolegangen er gratis til 8. trinn og de som vokser opp i fattige kår risikerer å bli giftet bort etter det. Mange jenter mister mye av undervisningen fordi de ikke går på skolen under menstruasjonen. Her bidrar PfC med skolemateriell og hygieneartikler for å fange opp disse jentene. De har også bygget et senter der jenter som mangler bolig kan bo. I tillegg er det utviklet et mentorprogram som skal motivere jentene til å ta høyere utdannelse, sier Helena Nelson.

Partnership for Change, Formue, Siiqqee Women’s Development Association (SWDA).

Bosenter for kvinner: Dette sentret har PfC bygget sammen med Siiqqee Women’s Development Association (SWDA) for å gi kvinner et sted å bo under utdanning.

– Da vi var her i 2019 så vi på tomten der dette senteret skulle bygges. Da var det bare et stort grønt område med et vakkert tre. Nå fikk vi se en vakker bygning med plass til 25 jenter som bor permanent i senteret – og treet var blitt fint innrammet i bygget. Vi fikk høre noen av jentenes historie før de kom hit og det gjorde et sterkt inntrykk på oss alle. Det er virkelig hyggelig og rørende å se dette prosjektet og den utviklingen de har hatt de siste to årene. Nå er det rundt 300 jenter tilknyttet senteret og 42 av dem er blinde, sier Svendsen.

Fra søppelsanking til produksjon av leker

Et annet prosjekt som ble besøkt var Five Dots. Her produserer kvinner leker og læremidler i tre for hånd som gis bort eller selges til førskoler. PfC har finansiert ulike maskiner og hjulpet til med opplæring og lønn.

– Vi møtte seks av de totalt 14 kvinnene som lager disse læremidlene. Vi tok med oss de første ferdige produktene og leverte dem til to førskoler. Det var et uforglemmelig møte med utrolig glade og fornøyde barn. Dette er bare ett av flere prosjekter som virkelig har gjort en forskjell for dem som er involvert, men også et prosjekt som har et stort potensial fremover, sier Svendsen.

– Det var særlig gripende med tanke på at kvinnene som arbeider her tidligere livnærte seg fra det de hentet fra søppeldynga. Det gjorde virkelig inntrykk, og lekene vi ga barna var trolig de første lekene de noensinne hadde fått, sier Guttormsen.

Læring gjennom lek med pedagogiske hjelpemidler kan stimulere og fremme barns utvikling og behovet beskrives som stort.

– Det er stort behov for leker og pedagogiske hjelpemidler til førskoler. Kvinnene har fleksibel arbeidstid slik at de har mulighet til å ta hånd om barna de har hjemme. PfC har samtidig et prosjekt med etiopiske myndigheter for å utvikle og starte flere Montesorri-skoler og sørge for at de får pedagogiske leker fra Five Dots, forteller Lundberg.

Five Dots, Partnership for Change, Formue

Får leker: Barn i førskolen får for første gang tilgang til leker de også kan benytte som læringsmidler.

Vever tekstiler

Veveriet i Gulele, nord i Etiopia er et annet fint prosjekt fra PfC. Distriktet er kjent for tradisjonelle, håndvevede tekstiler men det er tradisjonelt menn som har hatt æren av å drive med det høyt skattede håndverket. Kvinnene må ta til takke med tøft, manuelt arbeid og mange tjener til livets opphold gjennom å sanke ved. For å gi kvinnene i Gulele muligheten til økonomisk uavhengighet har PfC, sammen med en lokal partner, Women´s Health Association of Ethiopia (WHAE), etablert et veveri. Ved veveriet får tidligere kvinnelige vedsankere opplæring i tradisjonelle veveteknikker av velrennomerte og høykompetente lærere. Kvinnene eier og driver veveriet selv. Arbeidet er betydelig mindre fysisk anstrengende enn vedsankingen, og de tjener nok til å kunne sørge for bosted, mat og skolegang for sine barn.

Veveriet i Gulele, Partnership for Change, Formue

Veveriet i Gulele: Tidligere kvinnelige vedsankere får opplæring i tradisjonelle veveteknikker av velrennomerte og høykompetente lærere.

– Det er et prosjekt som virkelig berører meg hver gang jeg er der. Jeg har vært der tre ganger og det gir meg veldig mye inspirasjon hver gang jeg prater med kvinnene som jobber der. De forteller at denne muligheten har totalt endret deres liv, sier Svendsen.

Engasjement og tro på fremtiden.

En av hindringene for kvinners deltakelse i det formelle arbeidslivet i Etiopia er mangel på barnehagetilbud til de minste barna. Sammen med en rekke partnere, blant andre etiopiske myndigheter, startet PfC i 2017 et pilotprosjekt for å etablere et barnehagetilbud for 0-4-åringer. Utdanning av barnehageassistenter er en del av dette prosjektet. Det er et godt eksempel på hvordan prosjektene til PfC skaper ringvirkninger for langt flere enn de kvinnene som er involvert.

– Flere av prosjektene er skalerbare, der man har funnet gode samarbeidspartnere lokalt og hvor man har godt samarbeid med myndighetene, sier Guttormsen.

– Det har vært en veldig lærerik reise. De kvinnene som får være med i prosjektene er veldig takknemlige og kjenner en stolthet over det de har oppnådd. Men man skal ikke glemme at det er mye jobb, selv om man får hjelp, men det finnes et herlig engasjement og mye tro på fremtiden, sier Nelson.

Vil du vite mer om PfC? Kontakt Oscar Haugejorden på oscar.haugejorden@pfc.org.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss