Pollen Street vinner ESG-pris

Skrevet av Formue

Siden 2016 har Formuesforvaltnings kunder investert i private equity-selskapet Pollen Street Capital. Dette har gitt god risikojustert avkastning. I mars mottok Pollen Street prisen som «Best Responsible Alternative Investment Team» i Storbritannia 2021 av Capital Finance International.

Med Managing Director Lindsey McMurray i spissen har Pollen Street Capital (PSC) så langt levert godt i de fondene Formuesforvaltnings kunder har vært investert i. Mottakelsen av prisen «Best Responsible Alternative Investment Team» fra Capital Finance International (CFI.co) bekrefter Pollen Streets innlemmelse av miljø, eierstyring og samfunnsansvar (ESG) i både egen organisasjon og i porteføljeselskapene.

Lindsey McMurray, Managing Director i Pollen Street Capital

– Vi tror på potensialet for innvirkning gjennom investeringene våre, både i vår bransje og samfunnet som helhet. Det tankesettet ligger i hjertet av Pollen Street Capital. Vi er stolte av å bli anerkjent av Capital Finance International for vår innsats for ansvarlige investeringer, uttalte Lindsay Murray om prisen.

Når vi i Formuesforvaltning velger forvaltere for kundenes kapital gjør vi en grundig gjennomgang av deres fokus på bærekraft i sine investeringer.

– Vår bakgrunn gir oss et fortrinn internasjonalt da våre nordiske forvaltere har hatt et betydelig fokus på dette i mange år allerede. Vi tar med oss denne erfaringen i diskusjoner med internasjonal private equity – det blir verdsatt, sier Jan Nylund, leder av private equity i Formuesforvaltning.

Stort engasjement

– Vi har tatt et stort steg når det gjelder å innlemme ESG som en del av hele selskapets kultur, og ikke bare en viktig del av vår investeringsprosess. Vi har et stort engasjement rundt dette i vår organisasjon, har Lindsey McMurray uttalt til Formuesforvaltning tidligere.

– ESG er tema på alle konferanser, og alle investorer ser på dette som viktig, selv om vi merker at interessen fortsatt er varierende fra investor til investor.

Jan Nylund, senior porteføljeforvalter i private equity i Formuesforvaltning

Jan Nylund har notert seg at engasjementet knyttet til ESG varierer geografisk.

– Det er derfor særdeles viktig for oss at PSC, som en britisk forvalter som investerer i selskaper relatert til finanssektoren, med en global investorbase, gjør ESG til en integrert del av selskapets kultur. For PSC vises dette tydelig i deres ambisjoner hvor de anser seg som et finansielt produkt som også skal fremme miljømessige og sosiale aspekter.

Etablert en “Hub”

Et av tiltakene PSC er foretatt er å innlemme ESG i selskapets såkalte Hub, som er et ressurssenter for porteføljeselskapene og private equity-selskapet.

Der møtes representanter fra porteføljeselskapene og ansatte i PSC til sesjoner hvor de lærer av hverandres erfaringer på ulike områder. Nå har alle porteføljeskapene utnevnt dedikerte og engasjerte bærekraftsansvarlige som har jevnlige møter med PSCs fagpersoner på området.

– Sesjonene lærer dem om viktige temaer og deling av «best practice». Ved hjelp av The Hub og erfaringsutvekslingene der har porteføljeselskapene kommet opp på et høyt nivå i løpet av de 18 månedene vi har hatt søkelys på dette, sa McMurray.

Bygger selskaper for fremtiden

PSC investerer i små og mellomstore selskaper innenfor finansielle tjenester. Disse selskapene tilbyr alternativer til etablerte løsninger, og håpet er at de på sikt skal ende opp som fremtidens markedsledere. Flere av disse selskapene bidrar gjennom den operative driften til å nå FNs bærekraftmål. Blant annet har Shawbrook Bank sørget for finansiering av en av de største solcelleparkene i England.

McMurray uttalte tidligere at PSC jobber aktivt med å hjelpe porteføljeselskapene med å tenke igjennom hvilke ESG-faktorer som er relevante for dem, og at de har et praktisk rammeverk som brukes til målinger.

– Finansielle tjenester representerer et stort og differensiert marked innenfor betalingstjenester, teknologi, formuesforvaltning, lån og forsikringer. De nøkkeltallene vi innhenter fra selskapene, hjelper oss videre med å forstå hvilke porteføljeselskaper som  bidrar til å nå FNs bærekraftmål, og hvordan de bidrar.

Ten year’s time

PSC har også lansert et såkalt flaggskip-program innenfor ESG som de har kalt «Ten Year’s Time». PE-selskapet har inngått samarbeid med fire organisasjoner som jobber på ulike måter med å bidra til å nå FNs bærekraftmål. Ressurspersoner i PSC bidrar med ekspertise til de ulike partnerne.

– Som en tjenesteinvestor har vi forsøkt å identifisere de områdene der vi kan påvirke mest, sier McMurray.

Nylund trekker frem engasjementet til McMurray som en viktig motor i PE-selskapets arbeid med ESG.

– Etter hvert som ESG modnes, blir skiftet fra negativ til positiv screening viktig. En slik prosess nødvendiggjør at ESG blir en del av forvalternes kultur og gjennomsyrer alt det de gjør. Vi ser at fokus på ESG skaper konkurransemessige fortrinn, hvor selaksaper på leting etter Private Equity som eiere, også ser etter bærekraftsmesssige kompetanser hos forvalterene. PSC har tatt store skritt her de siste årene, og det tydelige ESG-eierskapet til Lindsey gjør henne til en tydelig kulturbærer, avslutter Nylund

Pollen Street Capital
Etablert: 2013
Hovedkontor: London
Gründer: Lindsey McMurray
Kapital under forvaltning: 2,8 milliarder
pund (tilsvarende rundt 33 milliarder kroner)
Spesialisert på: Pollen Street Capital er et
private equity-selskap som gjør investeringer
innenfor finansielle tjenester
Formuesforvaltnings kunder er investert
gjennom årgangsløsningene: Private Equity
2016–2017 (PSC III) og Private Equity
2019–2020 (PSC IV)

Kontakt oss