Scan her wealth 2022

Skrevet av Formue

I samarbeid med Kantar Sifo Prospera har Formue spurt over 450 formuende kvinner i Skandinavia om deres erfaringer med overføring av verdier mellom generasjoner, hvordan de snakker med barn om arv og hva de ønsker å oppnå med sitt eget generasjonsskifte.

For å få dypere innsikt har Formue dybdeintervjuet seks formuende kvinner i Norge og Sverige som har arvet eller vil arve store verdier. Målet med dette arbeidet har vært å få mer kunnskap om hvordan skandinaviske kvinner opplever å arve verdier, hvilke tanker de har rundt generasjonsskifter og hvilke muligheter og utfordringer arven gir for dem selv og for barna. Svarene de gav kan du lese i vår rapport.

Last ned rapporten her:


Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


Kontakt oss