Upopulære kroner og oljeaksjer

Skrevet av Formue

En rekordsvak krone har vært en sentral bidragsyter til den sterke avkastningen i det globale aksjemarkedet den siste tiden, sett fra et norsk kroneståsted. Nylig nådde Oljefondet en ny milepæl; for første gang passerte markedsverdien av fondet 10 000 milliarder kroner med god hjelp fra kronesvekkelsen.


Den blå linjen i figuren viser verdien av en amerikansk dollar målt i norske kroner. Økt global usikkerhet og svake vekstutsikter i utlandet har svekket kronen de siste årene. Kronen har vært særlig svak i tiden etter oljeprisfallet mellom 2014 og 2016. Vi må tilbake til 2002 for å finne forrige gang en amerikansk dollar kostet over ni kroner.

Den sorte linjen i figuren viser hvor mye energisektoren utgjør av den amerikanske aksjeindeksen Standard & Poor’s 500. Siden finanskrisen i 2008 har energisektorens andel falt jevnt.

Fra figuren ser vi at andelen energiaksjer i S&P 500-indeksen og kronekursen har beveget seg i takt i store deler av tiden. I likhet med kronen er andelen energiaksjer i S&P 500-indeksen på historisk lavt nivå.

Det er vanskelig å peke på én enkeltårsak til den rekordsvake kronen. Den norske økonomien er liten og handelsdrevet. Perioder med økt global usikkerhet og avtakende vekst gir ofte negative utslag i verdien på kronen. I tillegg kan synet på Norge ha endret seg blant internasjonale investorer. Fossilrelaterte investeringer er helt «ut», og har kanskje aldri vært mer upopulære og politisk ukorrekte enn i dag. Skiftet i opinionen kan tenkes å ha påvirket investorers syn på både energiaksjer og norske kroner.

Vi må imidlertid ikke lukke øynene for fakta. Verden vil i overskuelig fremtid ha et enormt behov for energi gitt at den økonomiske veksten skal fortsette og ikke stoppe opp. Derfor kan man ikke avskrive verken oljeaksjer eller den norske kronen for all fremtid.


Få innsikten rett i innboksen

Få inspirasjon, kunnskap og hold deg oppdatert. Registrer deg for informasjon på e-post i dag! Vi sender deg kun informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg, og du kan melde deg av når som helst.


Jeg ønsker å motta nyheter og relevant informasjon fra Formue. Jeg kan når som helst endre eller fjerne mine preferanser. Les mer om hvordan vi håndterer personopplysninger i Formue.

Input the campaign name that submitters should be added to.