Scan Her Wealth

Et viktig økonomisk skifte

En tredjedel av verdens formuer styres i dag av kvinner – en andel som er ventet å øke betraktelig i årene fremover. Stadig flere kvinner har høytlønnede yrker, eller blir suksessfulle entreprenører. Vi står foran en stor bølge av generasjonsskifter, der enorme verdier skal videreføres til neste generasjon. Historisk sett har familieformuer som oftest vært kontrollert av menn. De har fattet de store investeringsbeslutningene, og tidligere generasjoners formuer ble ofte overført fra menn til menn. Dagens arvinger er mye mer likestilte. Med flere finansielt uavhengige kvinnelige beslutningstakere på fremmarsj, banes veien for kommende generasjoner. Når flere kvinner tar et aktivt eierskap til kapitalen de kontrollerer, endres dynamikken. De oppnår finansiell uavhengighet og makt til å påvirke. De blir ledestjerner, og fører til at gammeldagse holdninger brytes ned. Dette representerer et av de største og kanskje viktigste økonomiske skiftene fremover.

“Med denne rapporten ønsker vi å løfte frem drømmer, tanker og utfordringer fra en kundegruppe som kommer til å få langt større innflytelse fremover”

Carl

Carl Sjöström
Chief Marketing Officer

Les rapporten her

formue

80 prosent av de norske kvinnene synes det er viktig å bevare formuen for fremtidige generasjoner. Blant danske kvinner er tallet 54 prosent.

53 %oppgir av at formuen er selvskapt

Slik oppstod formuene

Vi spurte de skandinaviske kinnene om hvordan deres formue oppstod, for å se om det påvirket opplevelsen av å forvalte formuen.

Les hele rapporten

Formuen er et bevis på
suksess og hardt arbeid

31 % Sverige
19 % Norge
12 % Danmark

Dette betyr formuen

Å ha en formue betyr forskjellige ting for forskjellige kvinner. Slik svarte de skandinaviske kvinnene på spørsmålet om hva deres formue betyr for dem.

Les hele rapporten

Pensjon og sikkerhet

Hvor engasjerte de er i spørsmål rundt egen pensjon?

69 %
icon
Synes det er viktig eller meget viktig å ha oversikt, kunne påvirke og ha kjennskap til hvilke muligheter de har rundt pensjonen sin.
52%
icon
Synes det er viktig eller meget viktig å ha kjennskap til pensjonsrelaterte konsekvenser ved separasjon/skilsmisse.
71 %
icon
Synes det er viktig eller meget viktig å kjenne til pensjonsrelaterte konsekvenser ved dødsfall.
29 %
icon
Synes det er viktig at de får nødvendig kunnskap knyttet til sin rolle i næringslivet.
formue

46 prosent av de danske kvinnene ønsker å bruke mer tid på reiser og opplevelser. Blant de svenske og norske kvinnene ønsker henholdsvis 27 og 38 prosent å bruke mer tid på dette.

formue

Et bærekraftig samfunn

Hvor viktig er det at investeringene bidrar til et mer bærekraftig samfunn? Her skiller svarene seg mellom de skandinaviske landene – også avhengig av hvordan formuen ble skapt.

Les hele rapporten