Forfatter:

Karianne Listerud Lund

Jurist og ekspert innen familie- og arverett

Karianne Listerud Lund har 20 års erfaring som jurist og advokat, hvor hun de ti siste årene har jobbet særskilt med arv og generasjonsskifter, samt eiendomsrett hos Huseierne.

Bevaring og utvikling av en formue handler om mer enn avkastning. Livskriser som skilsmisser, sykdom eller dødsfall kan ødelegge både formuer og familier. Derfor er det viktig å tenke igjennom hva man ønsker med sine verdier ved sykdom og død. I Formue bidrar derfor Karianne med å formidle kunnskap til kundene rundt hvilke handlingsrom og løsninger som finnes.

Karianne har en Cand jur. 2003 fra Universitetet i Oslo, og hun tok spesialfagene på Sydney University i Australia. Hun har jobbet som Førstekonsulent Asker og Bærum tingrett, som Namsfullmektig hos Namsfogden og som advokat hos advokatfirmaet Legalis AS. Der ga hun bistand til klienter innenfor generell privatrett, særlig knyttet til eiendom, familie- og arverett, samt prosedyre innenfor tingrett og lagmannsrett, blant annet som bistandsadvokat i 22. juli saken. Hun har bred erfaring som kurs og foredragsholder.

Karianne har hatt mye kontakt med media i arvesaker og medvirket i mange artikler i norsk dagspresse. Hun har også bidratt til faglig innhold i boken «Arven – om arv og arveoppgjør» av forfatter Siv J. Henningstad. Per i dag er Karianne leder av JUC sitt nettverk for arv, skifte og formuesplanlegging, hvor JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk.

Artikler fra forfatteren

Kan du sitte i uskiftet bo etter din avdøde samboer eller ektefelle?

Ett av de viktigste spørsmålene som dukker opp når man mister samboer eller ektefelle, er hvordan dødsboet skal gjøres opp.  Det er i denne forbindelsen vi treffer på begrepene skifte og uskifte. Dette er juridiske begrep de fleste ikke kjenner innholdet av, men likevel er de avgjørende for hvordan et arveoppgjør vil se ut.  

2023-05-30

Hva skjer når noen dør?

Det å miste en av sine nærmeste er som oftest en sorgtung prosess. Samtidig er det mye praktisk som raskt må ordnes. Dette kan fort bli en ekstra byrde i en allerede tung tid.  Her gir vi en praktisk veiledning rundt hva man må ta tak i når en nærstående faller fra.

2023-04-04
Kontakt oss