Forfatter:

Karianne Listerud Lund

Jurist og ekspert innen familie- og arverett

Karianne Listerud Lund har 20 års erfaring som jurist og advokat, hvor hun de ti siste årene har jobbet særskilt med arv og generasjonsskifter, samt eiendomsrett.

Bevaring og utvikling av en formue handler om mer enn avkastning. Livskriser som skilsmisser, sykdom eller dødsfall kan ødelegge både formuer og familier. Derfor er det viktig å tenke igjennom hva man ønsker med sine verdier ved sykdom og død. I Formue bidrar derfor Karianne med å formidle kunnskap til kundene rundt hvilke handlingsrom og løsninger som finnes.

Karianne har en Cand jur. 2003 fra Universitetet i Oslo, og hun tok spesialfagene på Sydney University i Australia. Hun har jobbet som Førstekonsulent Asker og Bærum tingrett, som Namsfullmektig hos Namsfogden og som advokat hos advokatfirmaet Legalis AS. Der ga hun bistand til klienter innenfor generell privatrett, særlig knyttet til eiendom, familie- og arverett, samt prosedyre innenfor tingrett og lagmannsrett, blant annet som bistandsadvokat i 22. juli saken. Hun har bred erfaring som kurs og foredragsholder og jobbet i ti år for Huseierne.

Karianne har hatt mye kontakt med media i arvesaker og medvirket i mange artikler i norsk dagspresse. Hun har også bidratt til faglig innhold i boken «Arven – om arv og arveoppgjør» av forfatter Siv J. Henningstad. Per i dag er Karianne leder av JUC sitt nettverk for arv, skifte og formuesplanlegging, hvor JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk.

Artikler fra forfatteren

Slik sikrer du din fremtid – en guide til alt du bør vite om fremtidsfullmakt

Uten en fremtidsfullmakt, risikerer du å ende opp i offentlig vergemål uten å være klar over det. Dersom du skulle bli ute av stand til å ta vare på deg selv, enten det skyldes et slag, en ulykke eller demens, vil du få oppnevnt en verge av statsforvalteren. Denne kan ta beslutninger rundt personlige og økonomiske interesser som kolliderer med både dine og familiens ønsker. Her får du en innføring i det viktigste rundt fremtidsfullmakt. 

2024-01-10

Hvorfor trenger jeg et testament?

«Testament? Nei, det trenger jeg ikke!» Det er en vanlig misoppfatning at arveloven regulerer alle de viktige forholdene når du dør, men det er dessverre ikke helt rett. Et valg om ikke å opprette testament, er et valg av arvelovens løsning - men vet du egentlig hva du har valgt? 

2023-10-11
Kontakt oss